Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

 • Deň otvorených dverí na FC Nitra

  Dňa 11.10.2018 sme sa s deťmi zo školského klubu zúčastnili na DOD FC Nitra na štadióne pod Zoborom. Deti zažili príjemné popoludnie s hráčmi a trénermi pri športových aktivitách. Mali príležitosť „odskúšať“  nový futbalový štadión a tiež nazrieť priamo do „kuchyne“, kde prebieha príprava a regenerácia hráčov.

  - Bel -

 • Botanická záhrada

  V dňoch od 27.9. – 15.10. 2018 navštívili všetky oddelenia ŠKD  výstavu Farby a plody jesene v Botanickej záhrade pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Deti spoznávali druhy ovocia a zeleniny, ich množstvo odrôd a tiež menej známe druhy ovocia, liečivých rastlín a kvetov. Dozvedeli sa o veľkom význame starých a krajových odrôd pre budúce šľachtenie, ktoré bude potrebné. Niektoré druhy ovocia sme aj ochutnávali, boli výborné.

  - Bel -

   

 • Vyhodnotenie šachového turnaja

  Dňa 08.10.2018 sa uskutočnili v priestoroch ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra  Majstrovstvá ZŠ kniežaťa Pribinu v zrýchlenom šachu jednotlivcov  v školskom roku 2018/2019.

  Turnaja sa zúčastnilo 22 žiakov školy a sme radi, že aj o tento šport majú žiaci čoraz väčší záujem. Kvalita hráčov  každým rokom rastie, o čom svedčia aj minimálne rozdiely medzi 1. – 6. miestom a 10.-20.miestom.

  Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na 5 kôl, 2x15 min. a po kvalitne odohratých partiách sa víťazom a Majstrom školy v šachu pre šk. rok 2018/2019  stal Martin Benko (4,5b.), 2.miesto obsadila Miroslava Zúdorová (4 b.) , 3.skončil Jakub Miškolci (4 b.), 4. bol Tomáš Benko.

  Najlepšou žiačkou sa stala Miroslava Zúdorová (4 b.), 2.miesto Tamara Drgoňová (2 b.) a 3.miesto obsadila Dominika Košecová (1,5 b.)

   

  Na okresné kolo, ktoré sa koná dňa 25.10.2018 v CVČ Domino Nitra postupujú a reprezentovať školu budú:

   

  V kat. chlapcov: Martin Benko 8.A, Jakub Miškolci 9.A, Tomáš Benko 2.B

  (náhradníci Daniel Zakopčan, Natan Lacsný)

   

  V kat. dievčat: Miroslava Zúdorová 9.A, Tamara Drgoňová 6.A, Dominika Košecová 4.C

   

  Všetkým  účastníkom  ďakujeme  a  víťazom  srdečne  blahoželáme ! ! !

 • Cezpoľný beh

  Dňa 3.10.2018 sme sa tradične zúčastnili cezpoľného behu v parku na Sihoti. Náš tím tvorili 2 družstvá. Traja chlapci a tri dievčatá. Aj keď sme sa neumiestnili na popredných  miestach ,určite sme sa nestratili spomedzi vyše 100 účastníkov .

  - Adame -

 • Darujem ti tulipán

  Medzinárodný festival Divadelná Nitra aj tento rok otvoril projekt Darujem ti tulipán. Žiaci našej 5.C triedy spolu s deťmi so zrakovým postihnutím z Bratislavy a s deťmi  irackých azylantov spolu v synagóge vytvorili krásnu salamandru, ktorú spolu odniesli pred Divadlo Andreja Bagara. V tvorivých skupinách vytvorili zaujímavé graffiti, ktoré obzvláštnilo námestie. Pre zúčastnené deti to bol neopísateľný zážitok.

  V rámci tohto podujatia sme navštívili divadelné predstavenie Čechy ležia pri mori.

  - I. Poliaková -

   

   

   

  https://www.facebook.com/pg/divadelna.nitra/posts/?ref=notif

  https://www.youtube.com/watch?v=2mIOcYiz0t8

 • Biela pastelka

  Dňa 21.9.2018 prebiehala aj tento rok na našej škole akcia “Biela pastelka”. Vyzbierali sme 189,56 euro.Výnos je venovaný nevidiacim a slabozrakým ľuďom.

  ĎAKUJEME!!!!!

  - Sylvia Benčíková -

 • Dopravné ihrisko v Nitre

   

  V rámci Európskeho týždňa mobility 2018 išli žiaci 2. A, 2. B, 2. C a 3. A  na Dopravné ihrisko v Nitre, kde sa v spolupráci  s pracovníkmi policajného zboru učili dôležité veci o cestnej premávke a bezpečnom správaní sa na cestách, či chodníkoch. Táto aktivita spadá do projektu Bezpečná škola.

  Andrea R.

 • Turnaj vo vybíjanej zmiešaných družstiev

  Dňa 25.9.2018 sme sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej zmiešaných družstiev na základnej škole Fatranská. Turnaj o pohár riaditeľa  sa uskutočnil v rámci Dní športu. Vybojovali sme pekné 3. miesto. Družstvo tvorili 4 dievčatá a 6 chlapcov.

  - Andrea-

 • Ovocníčkovia

                                          

  Od 18. do 20. septembra 2018 sa uskutočnila  súťaž pod názvom Ovocníčkovia. Deti spolu s rodičmi pripravili

  výrobky z ovocia a zeleniny. Na žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí prišli na rodičovské združenia, sa usmievali rôzne

  rozprávkové bytosti. Vďaka vašej fantázii a kreativite ďakujeme za skrášlenie priestorov našej školy.

                                                                                             

  Báreková, Homolová

   

 • ******ZBER PAPIERA******

  Vážení rodičia,

  od 24. septembra do 28. septembra 2018  sa  na našej škole uskutoční  zber papiera.

  Papier budeme odoberať ráno  od 7,00 do 7,55 a popoludní od 12,00 do 16,00.

  Prosíme, dodržiavajte termíny odberu.

  Papier noste pevne zviazaný do balíkov, aby sa nerozpadával. Kartóny treba viazať oddelene.

   

  Ďakujeme.

 • 0rganizácia začiatku školského roka 2018/2019

   

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

  pondelok 3.septembra 2018 .

  Nástup žiakov je o 8,00 hod. pred budovou školy na multifunkčnom ihrisku

  (v prípade zlého počasia v telocvični).

   

  Po slávnostnom otvorení školského roka 2018/19 žiaci a rodičia 1. ročníka odchádzajú do tried na úvodné pokyny tr. učiteľkou (cca na 1 hodinu).

  Rozdelenie žiakov do 1. ročníka bude zverejnené v priestoroch školy od 31. augusta 2018.

  Upozorňujeme rodičov, že v škole nefungujú pevné telefónne linky,

  je nutné volať na mobilné čísla.

   

  Žiaci 2.-9.ročníka oznámia triednemu učiteľovi, kto bude chodiť do ŠKD, na obedy do ŠJ

  a tr. učiteľ ich oboznámi s pokynmi na ďalšie dni - priamo na školskom ihrisku

  (priniesť zápisník a pero), následne žiaci odchádzajú domov.

   

  Školský klub detí nie je 3.9.2018 v prevádzke

   

  Školská jedáleň nie je 3.9.2018 v prevádzke

   

  Organizácia vyučovania od

  4.septembra (utorok) do 7.septembra 2018 (piatok)

  Od 4. do 7. septembra 2018 bude vyučovanie končiť nasledovne:

   

  1.ročník v utorok až v piatok 3 vyučovacie hodiny, obed prvákov od 11,00 hod.

   

  2. - 4. ročník v utorok až piatok 4 vyučovacie hodiny, obed od 11,40 hod.

  5. – 9. ročník v utorok až piatok 5 vyučovacích hodín, obed od 12,35 hod.

   

  Od 4. do 7.septembra 2018 budú mať žiaci 2. - 9.ročníka náhradný program mimo budovy školy, vzhľadom na dokončovacie práce stavebných firiem v priestoroch školy.

  Je potrebné denne sledovať pokyny triednych učiteľov, nakoľko program sa bude prispôsobovať počasiu.

   

  Školský klub detí je v prevádzke od 4. septembra 2018 (utorok)

  od 6,30 do 17,00

   

  Školská jedáleň je v prevádzke od 4. septembra 2018 (utorok)

  Obedy sa vydávajú od 11,40 do 14,00

 • Koniec prázdnin.....

  Začiatok šk.roka sa blíži a v škole sa usilovne pracuje. S pomocou zriaďovateľa sa rekonštruujú vodovodné, elektrické rozvody a kanalizácia v časti školy. S pomocou všetkých zamestnancov školy upratujeme a veríme, že aj keď s malým oneskorením, začneme riadne vyučovanie. Všetci sa už tešíme na našich žiakov. Uvidíme sa 3.septembra na zahájení nového šk.roku 2018/19.

  - I. Miková

   

 • Rozlúčka so školským rokom 2017/2018

  Do galérie Rozlúčka so školským rokom 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Koniec školského roka 2017/18

  Školský rok 2017/2018 je pomaly za nami. Radi by sme Vám poďakovali za prácu, čas a energiu, ktorú ste do vzdelávania investovali.
  Dovoľte nám, popriať Vám úspešný koniec školského roka a krásne leto plné oddychu, pohody a načerpania nových síl.

  Vedenie školy.

 • Oceňovanie žiakov primátorom Nitry 2018

  Do galérie Oceňovanie žiakov 2018 boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode....

  V dňoch 11. 6. až 15. 6. 2018 sa triedy 1. C a 4. C zúčastnili Školy v prírode v Zuberci - penzión Josu. V tomto malebnom prostredí krásneho Slovenska sme prežili nádherných päť dní. Z nasledujúcich fotografií uvidíte, že to bola veľmi vydarená Škola v prírode. Žiaci majú nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú isto dlho spomínať.

  Fotoalbum

  Zapísala Zora Kyselová

 • Polygrafia - odborná exkurzia

  Najprestížnejšiu odbornú konferenciu o polygrafii na Slovensku spojenú s výstavou, na tému „POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI – HIGH TECH UMENIE“, v krásnej Trnave dňa 21. 6. 2018, na pozvanie organizátora Vydavateľstva VELDAN, spol. s r. o. navštívili aj žiaci 8. ročníka našej školy. K nim sa pridal aj žiak 7. roč. L. Šiška, ktorý sa podieľal na tvorbe spotrebiteľského časopisu ZDRAVIE+, kde spolu so S. Šimkovou a T. Bačovou získali  čestné uznanie v kategórii ZŠ a SŠ z celého Slovenska.

  Najnovšie trendy v polygrafickom priemysle prilákali do Trnavy viac ako 130 profesionálov zo Slovenska ale aj okolitých krajín. Rýchla tlač na tričká, zušľachťovanie tlačovín a iné novinky boli pre žiakov pripravené v expozícii svetových značiek – RICOH, CANON, Mondi SCP.....

  Štátny inštitút odborného vzdelávania propagoval NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, do ktorého sa aj naša škola aktívne zapája.  

  Svoje aktivity ponúkalo aj MOJEMESTO - detské mesto povolaní, pod názvom „Čím chceš byť!“ Ponuku odborov predstavila v rámci voľby povolania aj Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave.

  Podľa organizátorov konferencie je práve novinka v dramaturgii, ktorou je zaradenie expozície najmodernejších tlačových technológií modelom ako priblížiť svet polygrafického priemyslu aj žiakom.

  -run-

  https://printprogress.sk/category/konferencie-printprogress/

  http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=113

  http://mojemesto.org/

  http://polygraficka.sk/

   

   

 • Pozdrav z Chorvátska

  Boli sme na výlete loďou do mesta Šibenik ...od Ivetky.

  Katedrála svätého Jakuba v Šibeniku, kostol Gospe van Grada a rodina korytnačiek v strede fontány a pamätník chorvátskeho kráľa Petara Krešimira IV...

  Návšteva mesta Zadar.

  -run-

 • Maksík

  Tento rok sa z našej školy zúčastnilo 9 žiakov matematickej súťaže Maksík. Z triedy 2.A to boli Katarína Juríková, Nikol Mošaťová, Petra Kováčiková a Ratislav Novák. Z triedy 3. C Aneta Macková, Dana Kováčiková, Dominika Košecová a Karolína Cebová. Z triedy 4.B jeden žiak- Natan Lacsný, Žiaci počas celého roka riešili úlohy z rôznych oblastí matematiky, ktoré boli rozvrhnuté do piatich kôl. Všetci žiaci získali diplom a ceruzku, pričom dvaja naši žiaci- Natan Lacsný a Dana Kováčiková sa umiestnili medzi 30% najlepších žiakov, ktorí sa zúčastnili. V prílohe posielam foto z odovzdávania cien. 

   - A. Horková -

 • ČASOPIS SPOTREBITEĽSKEJ VÝCHOVY - SPOTREBA PRE ŽIVOT

  V školskom roku 2017/2018  sa konal 21. ročník celoslovenskej súťaže ZŠ a SŠ Spotrebiteľská výchova "Spotreba pre život". Víťazné časopisy sú na stránke www.spotrebitelinfo.sk. Terézia Bačová, Simonka Šimková a Lukáš Šiška spolu s I. Runákom sa pustili do tvorby časopisu na tému: „Kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín“. Po náročnej príprave, dokončení, vytlačení a odoslaní časopisu netrpezlivo čakali ako to dopadne. S uspokojením prijali výsledok súťaže a to získanie čestného uznania (13. - 17. miesto) a poďakovania odbornej komisie za zapojenie sa do súťaže podporujúcej zdravie a finančnú gramotnosť.

  Gratulujeme.

  -run-

  http://www.spotrebitelinfo.sk/index.php/vzdelavame/spotrebitelska-vychova/157-vyhodnotenie-21-rocnika-sutaze-spotrebitelska-vychova

strana: