Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Gregušová
Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Šuchterová
Učebňa 1.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zora Kyselová
Učebňa 1.C
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Richterová
Učebňa 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Radecká
Učebňa 2.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Melita Homolová
Učebňa 2.C
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Pekarová Skokanová
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Báreková
Učebňa 3.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marína Žitná
Učebňa 3.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Horková
Učebňa 4.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Bernáthová
Učebňa 4.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kolářová
Učebňa 4.C
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Lehocký
Učebňa 5.A
Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Adame
Učebňa 5.B
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sylvia Benčíková
Učebňa 5.C
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Michaela Ondrišová
Učebňa 6.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Kijácová
Učebňa 6.B
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Rusovská
Učebňa 7.A
Foto Foto Foto Foto Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Bonyová
Učebňa 7.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nikola Krekáňová
Učebňa 8.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bohátová
Učebňa 8.B
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Adamová
Učebňa 9.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Hradecká
Učebňa 9.B

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018