Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
1. oddelenie ŠKD
2. oddelenie ŠKD
3. oddelenie ŠKD
4. oddelenie ŠKD
5. oddelenie ŠKD
6. oddelenie ŠKD
7. oddelenie ŠKD
8. oddelenie ŠKD
9. oddelenie ŠKD
Angličtina hrou Anglický jazyk pre 3. - 4. ročník
Folklórny krúžok Nácvik ľudových tancov a spevu
Ironmen Športové aktivity
Keramický krúžok I Platený krúžok 6€/mesiac, Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea
Keramický krúžok II Platený krúžok 6€/mesiac. Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea
Foto Foto Foto Foto Foto
Keramický krúžok III Platený krúžok 6€/mesiac. Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea
Keramický krúžok IV Platený krúžok 6€/mesiac. Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea
Konverzácia v anglickom jazyku Konverzácia v anglickom jazyku 5. - 6. r
Konverzácia v španielskom jazyku Konverzácia v španielskom jazyku
Language planet Výučba anglického jazyka v spolupráci s jazykovou školou, poplatok na polrok je 86,00€.
Foto Foto
Lego - tvorivé stavebnice Hravé učenie s Legom, základy vedy a techniky, zážitková forma, mesačný poplatok 12,00€ na mesiac.
Matematika hrou Matematický krúžok
Minihádzaná Športová príprava - hádzaná
Písanie všetkými desiatimi Krúžok pre žiakov so ŠVVP
Plávanie 1.A Krúžok je určený pre 1. A triedu - plavecký kurz
Plávanie 1.B Krúžok je určený pre 1. B triedu - plavecký kurz
Plávanie 1.C Krúžok je určený pre 1. C triedu - plavecký kurz
Praktické financie a technika Program finančná gramotnosť pre žiakov 7. a 8. ročníka
Pribinoviny na počítači Príprava školského časopisu - grafika a úprava na PC
Spievaj s nami Spevácky krúžok
Šach Šachový krúžok
Šikovníčkovia Zručnosť, kreativita pre žiakov 2. - 4. ročníka
Testovanie 9 MAT Príprava na Testovanie9 MAT
Testovanie SJL Príprava na Testovanie9 SJL
Volejbal Volejbal pre žiakov 2. - 4. ročníka
Základy programovania Programovanie v PYTHON

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018