Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Separujeme odpad

Projekt „Separujeme odpad“

V máji sme zareagovali na výzvu Nitrianskej komunitnej nadácie a firmy Bramac, Strecha pre tvoj nápad, vypracovali projekt  a na našu veľkú radosť, náš projekt bol spolu s ďalšími ôsmimi projektami  podporený.

Dňa 7. júna sme sa s piatimi žiakmi zúčastnili milej akcie, odovzdávania grantového šeku. Stretli sme sa so zástupcami Nitrianskej komunitnej nadácie a firmy Bramac. Získali sme 858 € na realizáciu separovaného zberu na našej škole.

Nitrianska komunitná nadácia pripravila pre deti pútavý program a rôzne hry, kde deti získali zaujímavé ceny. Prežili sme  príjemné slnečné dopoludnie. Odchádzali sme plní dojmov a s odhodlaním naplniť zámer nášho projektu. V septembri začneme s realizáciou, do ktorej budú zapojení žiaci prvého aj druhého stupňa. Veríme, že to bude poučné a zároveň aj zábavné.