Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

 

 

 

         


 

Moderný spôsob života a životný štýl tzv. západnej civilizácie prinášajú nielen pozitíva, ale aj mnohé zdravotné riziká vo forme tzv. civilizačných ochorení. Svedčí o tom dlhodobý nárast výskytu cukrovky, srdcovo-cievnych, ale aj onkologických ochorení, ktoré sa stávajú veľkou celospoločenskou záťažou. Ich výskyt sa pritom nedarí znížiť ani napriek mnohým snahám odborníkov.

Projekt Modrý kruh si kladie za dlhodobý cieľ prispieť k zníženiu výskytu cukrovky, najmä diabetes mellitus 2. typu, ktorého vznik je podmienený práve moderným životným štýlom.    A kde inde začať s prevenciou, ako medzi deťmi? Projekt chce preto osloviť mladú generáciu - žiakov základných škôl, keďže práve v tomto veku si formujú životné postoje a vytvárajú základné životné návyky vo vzťahu k vlastnému zdraviu.

Ambíciou projektu Modrý kruh je motivovať deti k aktívnemu prístupu v spoznávaní príčin   a následkov cukrovky, ktoré budú vedieť využiť vo svojom ďalšom živote, ale aj posúvať tieto poznatky ďalej vo svojom okolí – v rodine, medzi kamarátmi, známymi. Našim cieľom teda nie je pasívne vzdelávanie detí formou prednášok na vyučovacích hodinách, ale ich aktívne zapojenie do hľadania pravdy, súvislostí a možností využitia nových poznatkov           v každodennom živote.

Projekt Modrý kruh sa uskutoční pod odbornou záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti, partnermi projektu sú Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)      na Slovensku, Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii, projekt podporila finančným grantom spoločnosť Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

Modrý kruh je už niekoľko rokov symbolom boja proti cukrovke. Jeho modrá farba symbolizuje farbu neba, ale zároveň je aj farbou Organizácie spojených národov, ktorá prijala rezolúciu o potrebe boja proti tomuto ochoreniu. Kruh je zároveň jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem v prírode, čím sa v mnohých kultúrach stal symbolom života a zdravia.

O cukrovke / Čo je cukrovka

Vzniká cukrovka preto, lebo jeme veľa cukru? Vôbec nie!

Keď zjeme napríklad jablko, v žalúdku sa rozdrobí na kašu a putuje ďalej do čreva, kde sa rozkladá na viaceré látky, pričom jednou z nich je glukóza - druh cukru, ktorý je nevyhnutný, aby naše telo správne fungovalo. Získavame ju napríklad z chleba, cestovín alebo mlieka. Z čreva sa glukóza dostáva do krvného obehu, ktorý ju ako vlak rozváža do každej časti tela, lebo všetky bunky glukózu potrebujú ako zdroj energie. Pankreas, ktorému sa hovorí aj podžalúdková žľaza, je orgán, ktorý sa skrýva za žalúdkom a keď vidí, že k nemu prichádza glukóza, začne vytvárať látku nazývanú inzulín. Inzulín nastúpi do vlaku ku glukóze a po tele putujú spolu. Inzulín funguje ako kľúčik, ktorý otvára bunky, aby do nich mohla glukóza vojsť. Glukóza sa dostáva do bunky a prináša jej energiu, aby sme sa mohli hrať, behať, smiať sa, či pracovať.

Pokiaľ pankreas nevytvára inzulín alebo ho nevytvára dosť na spracovanie glukózy, ktorú máme v krvi, vzniká choroba známa ako cukrovka (odborne diabetes mellitus). Keď telo nemá dostatok inzulínu, glukóza sa nemá ako dostať do buniek a dodať im potrebnú energiu na fungovanie. Ľudia, ktorí nemajú dostatok inzulínu, sú preto unavení, hladní a bez energie.

Existujú dve základné formy cukrovky:

Diabetes mellitus 1. typu - postihuje hlavne deti a mladých. Deti, ktoré majú tento typ cukrovky, sú smädné, často pijú a často chodia na toaletu. V ich tele sa netvorí inzulín, preto sa musia po celý život liečiť pomocou inzulínových injekcií, ktoré ho nahrádzajú. Príčiny vzniku tohto typu cukrovky nie sú presne známe, ale predpokladáme, že ju deti môžu dostať:

 • z génov, ktoré zdedili po rodičoch
 • kvôli nesprávnemu fungovaniu imunitného systému
 • kvôli životnému prostrediu, kde deti prišli do kontaktu s nejakým vírusom alebo chemikáliou

Diabetes mellitus 2. typu - je najčastejší typ a postihuje asi 80-90 % všetkých pacientov s cukrovkou. Vzniká najmä ako dôsledok nezdravého životného štýlu a jej príčinou býva najčastejšie:

 • nedostatok pohybu
 • konzumácia nezdravých kalorických potravín s vysokým obsahom tzv. jednoduchých cukrov a nasýtených tukov
 • nadváha a obezita
 • sedavý spôsob života
 • stres
 • nevhodné stravovanie počas detstva si telo "zapamätá" a zvýši sa riziko cukrovky v dospelosti

Tomuto typu cukrovky sa dá jednoducho predchádzať - správnou výživou a zdravým životným štýlom.

Napriek pokrokom v medicíne je toto ochorenie, žiaľ, stále nevyliečiteľné a pacienti sú väčšinou odkázaní na celoživotnú liečbu tabletkami či injekciami. To predstavuje nesmiernu záťaž pre pacientov, ale aj pre zdravotný systém a ekonomiku krajiny vo všeobecnosti.

 

Cieľom projektu- je prispieť k spomaleniu šírenia epidémie civilizačných chorôb a cukrovky

 • aktívny prístup k spoznávaniu príčin a následkov  cukrovky
 • zameranie na pohybové aktivity detí

Cieľová skupina- 2.A, 2.B., 2.C - naplánované pohybové  aktivity:

 • plavecký výcvik s plaveckým inštruktorom – 60 hodín
 • ranné cvičenie podľa hudby s triednym učiteľom v dĺžke trvania 10 minút ( 3-x do týždňa)
 • rodinná olympiáda školy – máj 2013

Eva Báreková