Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 32 potraviny 69,00 s DPH 32/2015 cs fruit spol.s.sro Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň
Faktúra 21 smetné 1-3/2018 171,60 s DPH 19.01.2018 mesto nitra Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 20 cipy asc agenda 30,00 s DPH 19.01.2018 asc agenda Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 19 vema 286,32 s DPH 17.01.2018 vema Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 18 vema 63,60 s DPH 17.01.2018 vema Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 16 potraviny 39,60 s DPH RZ9ŠJ2017 17.01.2018 Hybrav a.s. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 17.01.2018
Faktúra 15 potraviny 17,12 s DPH RZ11/2013 17.01.2018 Penam Slovakia a.s. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 17.01.2018
Faktúra 14 potraviny 118,71 s DPH 17.01.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 17.01.2018
Faktúra 15 elektrina škol.jed12/2017 312,64 s DPH 15.01.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 17 odpad škol.jed 2017 28,80 s DPH 15.01.2018 Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 14 elektrina vyučtovanie domček 90,58 s DPH 15.01.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 16 elektrina škola 658,66 s DPH 15.01.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 11 potraviny 291,37 s DPH 15.01.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 15.01.2018
Faktúra 12 potraviny 563,59 s DPH 15.01.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 15.01.2018
Faktúra 13 potraviny 365,26 s DPH RZ4ŚJ2017 15.01.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 15.01.2018
Faktúra 10 potraviny 368,58 s DPH 11.01.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 11.01.2018
Faktúra 9 potraviny 60,00 s DPH RZŠJ2017 11.01.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 11.01.2018
Faktúra 7 potraviny 141,66 s DPH RZ 4ŠJ2017 10.01.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 10.01.2018
Faktúra 13 skolske ovocie 67,32 s DPH 10.01.2018 kompas Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 13 škol.ovocie 67,32 s DPH 10.01.2018 kompas Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/5525