Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 32 potraviny 69,00 s DPH 32/2015 cs fruit spol.s.sro Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň
Faktúra 114 lopty 231,30 s DPH 23.04.2018 insportline Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.118 potraviny 471,60 s DPH RZ4ŠJ 2018 23.04.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 23.04.2018
Faktúra č.117 potraviny 279,93 s DPH RZ 1ŠJ2018 23.04.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 23.04.2018
Faktúra č.116 potraviny 362,46 s DPH RZ4ŠJ2017 23.04.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 23.04.2018
Faktúra 113 motyl.záhrada 122,20 s DPH 23.04.2018 gapa Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.115 potraviny 39,60 s DPH RZ4ŠJ2017 19.04.2018 Hybrav a.s. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 19.04.2018
Faktúra č.114 potraviny 211,05 s DPH RZ4ŠJ 2018 19.04.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 19.04.2018
Faktúra č.113 potraviny 49,70 s DPH RZ4ŠJ2017 19.04.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 19.04.2018
Faktúra 112 zosit 41,45 s DPH 18.04.2018 raabe Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.112 potraviny 204,60 s DPH RZ 1ŠJ2018 18.04.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 18.04.2018
Faktúra č.110 potraviny 77,15 s DPH RZ2ŠJ2018 17.04.2018 Grandfood Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 17.04.2018
Faktúra č.111 potraviny 611,84 s DPH RZ 9 ŠJ2018 17.04.2018 atc-jr,s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 17.04.2018
Faktúra č.106 potraviny 337,77 s DPH RZ 1ŠJ2018 16.04.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 16.04.2018
Faktúra 110 odpad skol.jed 28,80 s DPH 16.04.2018 Nitranské komunálne služby s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 111 skolenie 138,00 s DPH 16.04.2018 vema Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.107 potraviny 267,74 s DPH RZ4ŠJ2017 16.04.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 16.04.2018
Faktúra č.108 potraviny 591,75 s DPH RZ4ŠJ 2018 16.04.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 16.04.2018
Faktúra č.109 potraviny 34,93 s DPH RZ11/2013 16.04.2018 Penam Slovakia a.s. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 16.04.2018
Faktúra č.105 potraviny 388,04 s DPH RZ4ŠJ 2018 12.04.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 12.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5732