Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 32 potraviny 69,00 s DPH 32/2015 cs fruit spol.s.sro Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň
Zmluva zmluva o spolupráci zmluva o spolupráci 30,00 s DPH 12.10.2018 kvetan Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 295 vema 7-9/2018 65,00 s DPH 11.10.2018 dumo Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 294 ad.prace projekt 10/11/2018 700,00 s DPH 11.10.2018 darfas Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 293 elektrina škola9/2018 456,79 s DPH 10.10.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 292 elektrina škol.jed 9/2018 310,86 s DPH 10.10.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 222 potraviny 333,11 s DPH RZ 6ŠJ 2018 10.10.2018 Qualited s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 10.10.2018
Faktúra 291 oprava rozhlasu 24,00 s DPH 09.10.2018 sontek Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 289 kabel 5,00 s DPH 08.10.2018 iterum Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.221 potraviny 685,67 s DPH RZ2ŠJ2018 08.10.2018 Grandfood Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 08.10.2018
Faktúra č.220 potraviny 905,17 s DPH RZ1ŠJ2017 08.10.2018 J&B unigue Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 08.10.2018
Faktúra 286 tabulky a roll 153,60 s DPH 08.10.2018 AnimaGraf,s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 287 zástery 132,04 s DPH 08.10.2018 dandy Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 288 rev.kontrola 300,00 s DPH 08.10.2018 gregula Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 290 pevná linka 9/2018 87,67 s DPH 08.10.2018 telecom Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.219 potraviny 358,05 s DPH RZ 1ŠJ2018 08.10.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 08.10.2018
Faktúra č.218 potraviny 374,04 s DPH RZ4ŠJ2017 08.10.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 08.10.2018
Faktúra č.217 potraviny 122,22 s DPH RZ11/2013 08.10.2018 Penam Slovakia a.s. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 08.10.2018
Faktúra č.216 potraviny 153,05 s DPH RZ2ŠJ2018 05.10.2018 Grandfood Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 05.10.2018
Faktúra 285 hmotná nudza 33,20 s DPH 04.10.2018 školacik Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/6036