Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 32 potraviny 69,00 s DPH 32/2015 cs fruit spol.s.sro Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň
Faktúra 211 cistenie lapaca tukov 256,80 s DPH 18.07.2018 krtko Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 212 pexeso vlajky 10,19 s DPH 18.07.2018 strbak Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 211 lapac tukov 256,80 s DPH 18.07.2018 krtko Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 209 elektrina škol.jed6/18 275,18 s DPH 12.07.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 208 elektrina 6/18 453,66 s DPH 12.07.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 207 triedne knihy 36,60 s DPH 12.07.2018 Ševt.a.s. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 210 po 1-6/18 120,00 s DPH 12.07.2018 matuska Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 206 biol.odpad 6/2018 72,00 s DPH 11.07.2018 Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 205 poplatok 4,20 s DPH 09.07.2018 komora Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 204 vema 4-6/2018 65,00 s DPH 09.07.2018 dumo Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 202 bez.ochrana 6/18 49,73 s DPH 06.07.2018 CORADO- SOAT,spol.s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 201 bozp 4-6/2018 90,00 s DPH 06.07.2018 mihalik Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 203 pevná linka 6/18 70,52 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 200 poplatok 2,00 s DPH 04.07.2018 komora Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Zmluva zmluva o spolupráci školské ovocie s DPH 03.07.2018 Lynus Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 199 mobil 83,60 s DPH 03.07.2018 orange Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 198 elektrina 47,00 s DPH 03.07.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 197 plyn domček 1 619,00 s DPH 03.07.2018 energie Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 196 plyn domček 100,00 s DPH 03.07.2018 energie Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/5891