Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 32 potraviny 69,00 s DPH 32/2015 cs fruit spol.s.sro Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň
Faktúra 78 has.prístroje 216,72 s DPH 16.03.2018 horex Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 77 casopis 65,80 s DPH 15.03.2018 dobra skola Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 76 preprava 142,00 s DPH 15.03.2018 porubsky Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 76 kniha uct. 26,00 s DPH 15.03.2018 rvc Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 74 pc 718,80 s DPH 15.03.2018 datacentrum Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 73 plavecký výcvik2/18 50,00 s DPH 15.03.2018 delfin Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 72 strava 730,98 s DPH 15.03.2018 jedalen Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 69 exter.manažment projekt 350,00 s DPH 13.03.2018 darfas Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 71 skol.jed. odpad 38,40 s DPH 13.03.2018 Mesto Nitra v zastúpení Nitrianskymi komunálnymi službami s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 70 skol.ovocie 134,64 s DPH 13.03.2018 kompas Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 68 skol.pomocky 50,00 s DPH 12.03.2018 školacik Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 67 skol.pomocky hm.n 33,20 s DPH 12.03.2018 školacik Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 58 revizia telocvicna 124,68 s DPH 08.03.2018 revtex Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka 08.03.2018
Faktúra 62 elektrina skol.jed2/18 326,62 s DPH 08.03.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka 08.03.2018
Faktúra 61 elektrina skol2/18 637,74 s DPH 08.03.2018 bcf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka 08.03.2018
Faktúra 60 inzerat 108,00 s DPH 08.03.2018 petit Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka 08.03.2018
Faktúra 59 revizia horakov 730,60 s DPH 08.03.2018 gasfia Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka 08.03.2018
Faktúra 63 internet 3/18 50,00 s DPH 08.03.2018 obecné siete Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 64 pevná linka 2/18 61,22 s DPH 08.03.2018 telecom Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/5625