Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 32 potraviny 69,00 s DPH 32/2015 cs fruit spol.s.sro Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň
Faktúra 425 strava 622,25 s DPH 18.12.2018 jedalen Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 424 tonery 901,00 s DPH 18.12.2018 preko Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 423 tlaciaren 1 699,00 s DPH 18.12.2018 preko Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 422 tonery 87,36 s DPH 18.12.2018 HS-COMP Ing.Šedivý M. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 421 spot.mat 549,37 s DPH 18.12.2018 mati Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 420 disk 87,08 s DPH 17.12.2018 alza Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 419 stavebnice 143,30 s DPH 17.12.2018 elephant Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 418 zosit 42,76 s DPH 17.12.2018 raabe Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 413 stromy 1 500,00 s DPH 14.12.2018 zami Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 412 notebook 4 800,00 s DPH 14.12.2018 AnimaGraf,s.r.o. Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 415 cist 1 307,50 s DPH 14.12.2018 Eva Bedeová ENERGOCENTRUM Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 414 cist 586,88 s DPH 14.12.2018 Eva Bedeová ENERGOCENTRUM Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 416 tonery 1 172,00 s DPH 14.12.2018 HS Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 417 stoly 466,07 s DPH 14.12.2018 skolex Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 403 koberec 178,00 s DPH 13.12.2018 interier Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 397 skol.ovocie 79,80 s DPH 13.12.2018 lunys Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 398 skrine 2 816,00 s DPH 13.12.2018 daffer Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 399 inst elektrina 1 721,80 s DPH 13.12.2018 drzik Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 400 spot.mat 70,06 s DPH 13.12.2018 kvant Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/6230