Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 32 potraviny 69,00 s DPH 32/2015 cs fruit spol.s.sro Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň
Faktúra 184 vodné a stocné 494,52 s DPH 22.06.2018 Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.167 potraviny 107,47 s DPH RZ 1ŠJ2018 21.06.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 21.06.2018
Faktúra č.168 potraviny 202,57 s DPH RZ4ŠJ 2018 21.06.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 21.06.2018
Faktúra č.166 potraviny 155,17 s DPH RZ 1ŠJ2018 19.06.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 19.06.2018
Faktúra 183 plavecky vycvik 5/2018 250,00 s DPH 18.06.2018 delfin Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.165 potraviny 560,02 s DPH RZ4ŠJ 2018 18.06.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 18.06.2018
Faktúra č.163 potraviny 326,58 s DPH RZ4ŠJ2017 18.06.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 18.06.2018
Faktúra 182 admin.skoly 41,45 s DPH 15.06.2018 raabe Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.164 potraviny 19,18 s DPH RZ11/2013 15.06.2018 Penam Slovakia a.s. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 15.06.2018
Faktúra 181 škola v prirode 2 200,00 s DPH 14.06.2018 ck Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra 180 tlač zápis 254,23 s DPH 14.06.2018 animagraf Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č.162 potraviny 79,50 s DPH RZ4ŠJ2017 14.06.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 14.06.2018
Faktúra č.160 potraviny 39,05 s DPH RZ 1ŠJ2018 14.06.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 14.06.2018
Faktúra č.161 potraviny 408,05 s DPH RZ4ŠJ 2018 14.06.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 14.06.2018
Faktúra 179 hodnotenie drevin 275,00 s DPH 13.06.2018 veles Základná škola kniežaťa Pribinu Mgr. Iveta Miková riaditeľka
Faktúra č159 potraviny 88,53 s DPH RZ 1ŠJ2018 13.06.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 13.06.2018
Faktúra č.157 potraviny 217,63 s DPH RZ 1ŠJ2018 11.06.2018 mäso údeniny-Jankovič Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 11.06.2018
Faktúra č.156 potraviny 223,48 s DPH RZ4ŠJ 2018 11.06.2018 Picado s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 11.06.2018
Faktúra č.158 potraviny 175,90 s DPH RZ4ŠJ2017 11.06.2018 DANA K s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ kniežaťa Pribinu Šranková Erika ved.škol.jedáleň 11.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5855