Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

NP – Podpora profesijnej orientácie žiakov

NP – Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť     http://rsov.sk/node/30

Ďakovný list:

Bratislava, 28. 08. 2014

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,        

            dovoľte, aby sme Vám v mene vedenia národného projektu poďakovali za zapojenie sa do projektu. Aj Vaša účasť je pre nás dôkazom potrebnosti a účelnosti modernizovať odborné vzdelávanie  prostredníctvom zamerania a posilnenia v oblasti  pracovných zručností žiakov ZŠ a celkovej modernizácii výučby predmetov polytechnickej výchovy.

             V novom školskom roku 2014/2015 sa tešíme na Vašu aktívnu spoluprácu pri kontinuálnom vzdelávaní Vašich učiteľov fyziky, techniky, biológie, chémie a učiteľov venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ako aj účasti žiakov na odborných súťažiach.

             Veríme, že nový softvérový nástroj, ktorý bude čoskoro aplikovaný aj na Vašej škole a pripravovaný katalóg pracovných pozícií očami detí, umožní Vašim žiakom lepšie sa zorientovať pri rozhodovaní o svojom ďalšom pokračovaní v štúdiu na odborných školách

           Zároveň Vám želáme úspešný nový školský rok, veľa pracovných úspechov Vášho kolektívu a tešíme sa na bližšiu spoluprácu s Vašou školou.

Ing. Gabriela Horecká

projektový manažér