Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

NP – Podpora profesijnej orientácie žiakov

NP – Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť     http://rsov.sk/node/30

Ďakovný list:

Bratislava, 28. 08. 2014

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,        

            dovoľte, aby sme Vám v mene vedenia národného projektu poďakovali za zapojenie sa do projektu. Aj Vaša účasť je pre nás dôkazom potrebnosti a účelnosti modernizovať odborné vzdelávanie  prostredníctvom zamerania a posilnenia v oblasti  pracovných zručností žiakov ZŠ a celkovej modernizácii výučby predmetov polytechnickej výchovy.

             V novom školskom roku 2014/2015 sa tešíme na Vašu aktívnu spoluprácu pri kontinuálnom vzdelávaní Vašich učiteľov fyziky, techniky, biológie, chémie a učiteľov venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ako aj účasti žiakov na odborných súťažiach.

             Veríme, že nový softvérový nástroj, ktorý bude čoskoro aplikovaný aj na Vašej škole a pripravovaný katalóg pracovných pozícií očami detí, umožní Vašim žiakom lepšie sa zorientovať pri rozhodovaní o svojom ďalšom pokračovaní v štúdiu na odborných školách

           Zároveň Vám želáme úspešný nový školský rok, veľa pracovných úspechov Vášho kolektívu a tešíme sa na bližšiu spoluprácu s Vašou školou.

Ing. Gabriela Horecká

projektový manažér