Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

0rganizácia školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

pondelok 3.septembra 2018 .

Nástup žiakov je o 8,00 hod. pred budovou školy na multifunkčnom ihrisku

(v prípade zlého počasia v telocvični).

 

Po slávnostnom otvorení školského roka 2018/19 žiaci a rodičia 1. ročníka odchádzajú do tried na úvodné pokyny tr. učiteľkou (cca na 1 hodinu). Rozdelenie žiakov do 1. ročníka bude zverejnené v priestoroch školy od 31. augusta 2018.

 

Žiaci 2.-9.ročníka oznámia triednemu učiteľovi, kto bude chodiť do ŠKD, na obedy do ŠJ

a tr. učiteľ ich oboznámi s pokynmi na ďalšie dni - priamo na školskom ihrisku

(priniesť zápisník a pero), následne žiaci odchádzajú domov.

 

Školský klub detí nie je 3.9.2018 v prevádzke

 

Školská jedáleň nie je 3.9.2018 v prevádzke

 

Organizácia vyučovania od

4.septembra (utorok) do 7.septembra 2018 (piatok)

Od 4. do 7. septembra 2018 bude vyučovanie končiť nasledovne:

 

1.ročník v utorok až v piatok 3 vyučovacie hodiny, obed prvákov od 11,00 hod.

 

2. - 4. ročník v utorok až piatok 4 vyučovacie hodiny, obed od 11,40 hod.

5. – 9. ročník v utorok až piatok 5 vyučovacích hodín, obed od 12,35 hod.

 

Od 4. do 7.septembra 2018 budú mať žiaci 2. - 9.ročníka náhradný program mimo budovy školy, vzhľadom na dokončovacie práce stavebných firiem v priestoroch školy.

Je potrebné denne sledovať pokyny triednych učiteľov, nakoľko program sa bude prispôsobovať počasiu.

 

Školský klub detí je v prevádzke od 4. septembra 2018 (utorok)

od 6,30 do 17,00

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 4. septembra 2018 (utorok)

Obedy sa vydávajú od 11,40 do 14,00