Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

0rganizácia školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18

pondelok 4.septembra 2017 .

Nástup žiakov je o 8,00 hod. pred budovou školy na multifunkčnom ihrisku

(v prípade zlého počasia v triedach).

 

Po slávnostnom otvorení školského roka 2017/18 žiaci a rodičia 1. ročníka odchádzajú do tried na úvodné pokyny tr. učiteľkou (cca na 1 hodinu). Rozdelenie žiakov do 1. ročníku bude zverejnené v priestoroch školy a na webovom sídle školy od 30. augusta 2017.

 

Žiaci 2.-9.ročníka oznámia triednemu učiteľovi, kto bude chodiť do ŠKD, na obedy do ŠJ

a tr. učiteľ ich oboznámi s pokynmi na ďalšie dni - priamo na školskom ihrisku

(priniesť zápisník a pero), následne žiaci odchádzajú domov.

 

Školský klub detí nie je v prevádzke

 

Školská jedáleň nie je v prevádzke

 

Organizácia vyučovania od

5.septembra (utorok) do 8.septembra 2017(piatok)

Od 5. do 8. septembra 2017 bude vyučovanie končiť nasledovne:

 

1.ročník v utorok až v piatok 3 vyučovacie hodiny, obed prvákov od 11,00 hod.

 

2. - 4. ročník v utorok až piatok 4 vyučovacie hodiny, obed od 11,40 hod.

5. – 9. ročník v utorok až piatok 5 vyučovacích hodín, obed od 12,35 hod.

 

Od 5. septembra (utorok) – vyučovanie podľa skráteného rozvrhu hodín (roč. 1.-9.).

Žiaci si prinesú pomôcky podľa pokynov tr. učiteľov.

                                    Rozvrh hodín:

  1. 8,00 – 8,45
  2. 8,55 – 9,40
  3. 10,00 – 10,45
  4. 10,55 – 11,40
  5. 11,50 – 12,35
  6. 12,40 – 13,25

 

 

Školský klub detí je v prevádzke od 5. septembra (utorok)

od 6,30 do 17,00

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 5. septembra (utorok)

Obedy sa vydávajú od 11,40 do 14,00