Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

0rganizácia školského roka 2014/2015

Školský rok sa začína 1. septembra 2014.

Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2014 (utorok).

 

Slávnostné otvorenie

školského roka 2014/15

utorok 2.septembra 2014

Nástup žiakov je o 8,00 hod. pred budovou školy na multifunkčnom ihrisku.

 

Po slávnostnom otvorení školského roka 2014/15 žiaci a rodičia 1. ročníka odchádzajú do tried na úvodné pokyny tr. učiteľkou ( cca na 1 hodinu ). Rozdelenie žiakov do 1. ročníku bude zverejnené v priestoroch školy a na webovom sídle školy od 26. augusta 2014.

 

Žiaci 2.-9.ročníka oznámia, kto bude chodiť na obedy a tr. učiteľ ich oboznámi s pokynmi na ďalšie dni - priamo na školskom ihrisku (priniesť zápisník a pero),

následne žiaci odchádzajú domov.

 

Školský klub detí nie je v prevádzke

 

Školská jedáleň nie je v prevádzke

 

Organizácia vyučovania od

3.septembra do 5.septembra 2014

Od 3. do 4. septembra 2014 bude vyučovanie končiť nasledovne:

 

1. ročník v stredu, štvrtok a v piatok3 vyučovacie hodiny, obed prvákov od 11,00 hod.

 

2.- 4. ročníkv stredu a štvrtok4 vyučovacie hodiny, obed od 11,40 hod.

5. – 9. ročník v stredu a štvrtok5 vyučovacích hodín, obed od 12,35 hod.

 

Od 5. septembra (piatok) – riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín ( roč. 2.-9.).

Žiaci si prinesú pomôcky podľa pokynov tr. učiteľov.

 

Školský klub detí od 3. septembra (streda)

je v prevádzke od 6,30 do 17,00

 

Školská jedáleň od 3. septembra (streda)

Obedy sa vydávajú od 11,40 do 14,00.

 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí

30. januára 2015 (piatok).

 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a

končí sa 30.júna 2015 (utorok).