Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Nech sa nám netúlajú - Nadácia Jednota COOP

Nadácia Jednota COOP

Nech sa nám netúlajú

Názov projektu

Odpáľme to spolu !

 

     Pod záštitou Nadácie COOP Jednota sa nám podarilo získať grant na kúpu keramickej pece na vypaľovanie výrobkov, ktoré vyrobia naši žiaci v keramickom krúžku.

     V dnešnej dobe sa kladie dôraz na rozvoj technických a pracovných zručností, vytvorenie pracovného návyku,  rozvoj tvorivosti a kreativity detí a mládeže prirodzenou formou a podporovaním ich záujmu zážitkovou formou.  Podporou hravosti a vzťahu k prírodným materiálom  chceme u nich vytvoriť pozitívny vzťah k tvorivej činnosti a dobre vykonanej práci.

     Prostredníctvom práce s hlinou chceme tiež rozvíjať porozumenie k rozmanitosti regiónov, úctu k vlasti, pestovať a rozvíjať cit ku kráse ľudového umenia a uchovávať kultúrne dedičstvo našich predkov v podobe tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

     Práca v keramickom krúžku je prioritne využívaná žiakmi našej školy vo veku 6 – 15 rokov. V tomto veku sú ľahko zraniteľné a ovplyvniteľné, preto sa ich snažíme prostredníctvom krúžkov zaujať s rozmanitou ponukou záujmovej činnosti . Predchádzame tým situáciám, kedy by sa deti mohli dostať do problémového prostredia a následne do situácií, kedy by mohli byť atakované nežiaducimi vplyvmi.

     Nie každý rodič má možnosť denne sa starať o voľný čas svojho dieťaťa, preto škola berie na seba záväzok sa kvalitne a bezpečne postarať o to, aby sa žiaci mimo vyučovania  netúlali po uliciach a nebolo ohrozené ich psychické, či fyzické zdravie.

 

Mgr. Katarína Farkašová