Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zamestnanecký projekt

                                                 

Nadácia Tatra banky

http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-dobre-srdce

             V apríli minulého školského roku mamička jedného žiaka našej školy, pani Martina Kollárová, ponúkla škole, cestou zamestnaneckého projektu, možnosť požiadať o grant Nadáciu Tatra banky.

            Keďže na našej škole sa vzdelávajú aj deti s poruchami pozornosti a učenia, požiadali sme o finančný príspevok na zakúpenie pomôcky a počítačového programu pre týchto žiakov.

            Projekt trvá od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013, avšak počítačový program môžeme využívať až do októbra 2014. Je to rakúsky program CogniPlus – Focus, pomocou ktorého sa trénuje vizuálna i auditívna zameraná pozornosť. Program sa využíva najmä v psychologických ambulanciách. Naša škola ho môže používať vďaka tomu, že náš špeciálny pedagóg je certifikovaný neurofeedback terapeut. Stali sme sa tak momentálne jedinou vzdelávacou ustanovizňou v Nitrianskom kraji, na ktorej majú deti tento špičkový, medzinárodne uznávaný program k dispozícii.

            Okrem tohto programu sme zakúpili psychowalkman Esprit, prístroj zabezpečujúci rýchlu regeneráciu, ale aj zlepšenie výkonnosti žiaka.

            Obe pomôcky využívame prednostne pre individuálne začlenených žiakov. Veríme však, že v druhej fáze ich využijeme aj pre ostatných žiakov, ktorí pocítia potrebu zlepšiť svoju pozornosť alebo psychickú kondíciu.

            Vďaka pani Kollárovej a Nadácii Tatra banky máme medzinárodne uznávané pomôcky na vynikajúcej úrovni.

--------------Ďakujeme--------------------

-Dáša Ivanová-

 

http://www.nadaciatatrabanky.sk/files/upload/dokumenty/Vysledky_Dobre_srdce_2013.pdf

 

Projekt 2013zam135

Martina Kollárová Základná škola kniežaťa Pribinu,

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Čítam rád

500€

Projekt predstavuje podporu základnej školy v jej ambícii vzdelávať zdravotne oslabených žiakov pomocou nákupu špeciálnych vzdelávacích pomôcok a literatúry.