Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt Comenius

V dňoch 12. – 16. mája 2014 sa v rámci projektu Comenius uskutočnilo ďalšie, v poradí už tretie stretnutie partnerských škôl, tentokrát u nás, na Slovensku.

29 detí a 10 dospelých návštevníkov z 5 krajín začalo postupne prichádzať do Nitry v pondelok 12. mája. Vítali ich p. riaditeľka I. Miková, p. zástupkyňa K. Farkašová a koordinátor projektu V. Ďuriš, ktorí zároveň zabezpečovali ubytovanie pre všetkých zahraničných hostí – žiaci v rodinách niektorých našich žiakov a pedagógovia v hoteli OKO.

Po tom, ako sa žiaci rozišli do hosťujúcich rodín, nasledovala spoločná večera pedagógov v hoteli OKO, spojená s krátkou pracovnou poradou, kde boli orientačne oboznámení s  programom  nasledujúceho týždňa.

V utorok 13. mája, v ranných hodinách prišli všetci zahraniční návštevníci do našej školy, kde sme ich privítali tradične po slovensky – chlebom a soľou. Potom nasledoval príhovor pani riaditeľky a po ňom krátky kultúrny program – slovenský ľudový tanec v podaní našich žiakov.

Ďalším bodom programu bola prehliadka priestorov našej školy a po jej skončení sme sa všetci presunuli na Mestský úrad v Nitre, kde sme sa stretli s primátorom mesta, Jozefom Dvončom. Primátor vo svojom príhovore privítal všetkých návštevníkov a v krátkosti informoval o našom meste.

Potom nasledovala pracovná časť stretnutia – prezentácie kultúrneho a prírodného dedičstva. Každá krajina mala pripravenú powerpointovú prezentáciu o kultúrnom a prírodnom dedičstve svojho mesta a regiónu a zástupcovia žiakov každej školy ju predstavili vo francúzskom alebo anglickom jazyku.

Na utorkové popoludnie a ostatné dni sme pripravili pre našich hostí zaujímavý program. V utorok sme navštívili  Zubriu oboru v Lovciach a Arborétum v Mlyňanoch. V stredu dopoludnia nasledovala prehliadka mesta Nitry, Nitrianskeho hradu, kazematov, Diecéznej knižnice a parku na Sihoti.  V popoludňajších hodinách sme sa odviezli do Topoľčianok, kde sme si prezreli kaštieľ a zámocký park. Po návrate sme ešte absolvovali výstup na Kalváriu, odkiaľ sme mali možnosť sa pokochať nádherným výhľadom na celé mesto. Vo štvrtok bola na programe návšteva nášho hlavného mesta – Bratislavy a plavba loďou po Dunaji na Devín.

V piatok 16. mája, sa všetci zahraniční návštevníci rozlúčili s pedagógmi našej školy aj so svojimi hosťujúcimi rodinami a postupne opúšťali mesto Nitra.

Pripravený program sa všetkým páčil a stretol sa s veľmi  pozitívnou odozvou. Jediným negatívom celého týždňa bolo nepriaznivé počasie. Všetky navštívené miesta by určite zanechali oveľa lepší dojem, keby si ich naši hostia prezerali spoza slnečných okuliarov a nie spod dáždnika, napriek tomu veríme, že sa všetci vracali domov plní pekných zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v poľskom Konine.

Do galérie Projekt Comenius - Slovensko boli pridané fotografie.

-Katka Benciová -