Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt Comenius

 

http://1drv.ms/1jkeJPx

Do galérie Projekt Comenius - Maďarsko boli pridané fotografie.

V dňoch 17.3.- 21.3. 2014  vycestovali dvaja učitelia a osem detí ZŠ kniežaťa Pribinu  do hostiteľskej Školy sv. Karolíny reprezentovať našu školu vrámci projektu Comenius do prekrásneho historického mesta Szeged v susednom Maďarsku.

V Maďarsku sme sa prezentovali v časovo náročnom projekte, keďže sme pripravili tanečno- pohybové predstavenie doplnené replikami vo francúzskom jazyku. Súčasťou bolo aj nácvik slovenského folklórneho tanca. Cieľom a témou predstavenia všetkých zúčastnených škôl zo šiestich krajín bola ,,Multikulturalita´´.Jedno z najťažších rozhodnutí bolo, ako túto tému v cudzom jazyku čo najlepšie stvárniť. Nakoniec sme si za námet zvolili poviedku HarrisonBergeron od KurtaVonneguta. Deti sa pod vedením pedagógov popasovali s náročnou tematikou. Stvárnili tvrdý režim ľudí, ktorí v každom ohľade, či fyzickom alebo psychickom, si museli byť rovní. Nemohli byť ani pekní, ani šikovní, ani talentovaní. Až do okamihu, kým sa dvaja odhodlaní mladí ľudia rozhodli postaviť proti tomuto režimu a zlomili túto úplnú rovnakosť. Cieľom divadelného predstavenia bolo zdôrazniť, že každý jeden z nás je iný a jedinečný.

Na samotnom nacvičovaní projektu sa podieľalo 15 detí, osem z nich bolo vybraných  na týždňový pobyt.  Celý projekt sa zameriava na spoznávanie iných kultúr a aktívne používanie jazykov. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vlastné jazykové kompetencie, keďže bývali priamo v rodinách maďarských študentov. Po prvotnom strachu sa dostavilo pozitívne očakávanie, deti prelomili bariéry a aktívne komunikovali v cudzom jazyku a navyše budovali nové priateľstvá pretrvávajúce až doteraz.

V pondelok 17.3.2014 sme podvečer pricestovali na stanicu v Szegede,kde boli deti rozdelenédo rodín. Všetci pedagógovia boli ubytovaní v hoteli, kde nás čakala fantastická večera . Stretli sme sa aj s ostatnými pedagógmi v priestoroch ich školy. Utorkový program zahájili študentky Školy sv. Karolíny. Pripravili si pre nás program vo forme poézie a spevu, a tak spolu s pani riaditeľkou otvorili doobedie, kde každá zastúpená škola odprezentovala svoje natočené divadlo. Skromne musíme skonštatovať, že naše divadlo sa veľmi páčilo J. Po prezentáciách prišlo malé občerstvenie, ale hlavne niečo, čo nás veľmi ohromilo- prehliadka priestorov školy. Obrovská historická budova s vysokými klenbovými stropmi s krásnym nádvorím.  Škola obsahovala všetko: materskú školu, základnú školu, strednú školu s internátom. Navyše špecializované učebne, ihriská, obrovskú telocvičňu s veľkým javiskom, kaplnku, detské klubovne a dokonca aj veľkú tanečnú miestnosť so zrkadlami a všetko doplnené prírodou a zeleňou. Čo si viac škola  môže priať?

Ostatné dni boli vyplnené  samými príjemnými aktivitami. Mali sme možnosť navštíviť szegedskú ZOO. Takisto sme si prešli historickú časť mesta Szeged, ktorá aj po mnohých rokoch zostala krásne zachovaná. V popoludňajších hodinách sa žiaci mohli zapojiť do tanečnej hodiny typických maďarských tancov. Celodňový výlet do prekrásnej Budapešti splnil všetky naše očakávania.  Videli sme nielen krásne mesto, ale mali sme možnosť navštíviť vedecké múzeum s interaktívnymi hrami a vedeckými aktivitami pripravenými  pre deti. Navštívili sme aj ďalšiu atrakciu, známe Tropikárium.

V piatok 21.4. 2014 nastal deň odchodu. Keď sme opúšťali  mesto Szeged, bolo nám smutno za krásnym miestom a novými ľuďmi, ktorých sme spoznali.  Zároveň sme odchádzali s dobrým pocitom a krásnymi zážitkami, ktoré priniesli veľa pozitívneho a poučného pre našich žiakov. Lúčili sme sa so slzami v očiach nielen našich, ale aj maďarských študentov.

Maďarsko a škola sv. Karolíny VEĽKÉ ĎAKUJEME!

Petra Eršeková

Projekt Comenius – divadlo

Pozrite si...http://youtu.be/iABMbIWea2o

 

            Hneď po Vianociach sme začali so žiakmi našej školy pracovať na druhej úlohe v rámci projektu Comenius, na divadelnom prestavení. Nebol to ľahký oriešok, lebo sme mali daný námet, ale ten vám neprezradím, to by nebolo žiadne prekvapenie J a zároveň sa predstavenie muselo hrať vo francúzskom jazyku, čo tiež nie je jednoduché. My sme si pridali tretiu úlohu: predstaviť trochu aj naše tradície.

            Všetko sme sa to pokúsili nacvičiť a 20. 2. 2014 TV Nitrička v Dome Matice slovenskej urobila nahrávku, ktorá sa práve spracúva. Kým nie je k dispozícii, ponúkame vám fotodokumentáciu z predstavenia. Autorka fotografií je Adelka Zámočníková zo 6. B.

            Samozrejme, keď bude videonahrávka spracovaná, budete si ju môcť pozrieť na stránke našej školy.

Do galérie Projekt Comenius – divadlo boli pridané fotografie.

Za realizačný tím D. Ivanová