Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Dokumenty školy k nahliadnutiu:

Dokumenty ZŠ

Dokumenty školy k nahliadnutiu:

  


 


 

Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu
POZ_2017_18_.pdf
Rozbor hodpodárskej činnosti Rozbor2017.pdf
Organizačný poriadok Organizacny_poriadok.pdf
Koncepcia rozvoja školy Koncepcia_rozvoja_skoly_na_rok_2017-2021.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach VV činnosti Sprava_o_VVcinnosti_16_17.pdf
ŠkVP ISCED1 https://1drv.ms/f/s!AtF8E7vgS99Fgbt5ZPjT-xThebxRRg
ŠkVP ISECD2 https://1drv.ms/f/s!AtF8E7vgS99Fgbt4sFkHzhAiqEB4kg

Plán kontinuálneho vzdelávania

Plan_kontinualneho_vzdelavania_2017_2018.pdf