Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Dokumenty školy k nahliadnutiu:

Dokumenty ZŠ

Dokumenty školy k nahliadnutiu:

  


 


 

Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu
POZ_2018_19.pdf
Rozbor hodpodárskej činnosti Rozbor2017.pdf
Organizačný poriadok Organizacny_poriadok.pdf
Koncepcia rozvoja školy Koncepcia_rozvoja_skoly_na_rok_2017-2021.pdf
Správa o výsledkoch a podmienkach VV činnosti Sprava_o_VVcinnosti_17_18.pdf
ŠkVP ISCED1 https://1drv.ms/f/s!AtF8E7vgS99Fgbt5ZPjT-xThebxRRg
ŠkVP ISECD2 https://1drv.ms/f/s!AtF8E7vgS99Fgbt4sFkHzhAiqEB4kg

Plán kontinuálneho vzdelávania

Plan_kontinualneho_vzdelavania_2018_2019_ZS_PRIBINU.pdf