Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt Bridge24

Usporiadateľská organizácia: Pantheon Association

Bridge2014 je projekt z kategórie poznávacích projektov (index "DE" - direct experience), vďaka ktorému budú mať naši žiaci možnosť dostať sa na výlet do anglicky hovoriacej krajiny. Cieľom projektu Bridge2014 je objaviť na základných školách jazykovo nadané deti a poskytnúť im ďalší priestor na rozvoj ich talentu nad rámec bežných školských osnov. Zážitky z pobytu v zahraničí sú zároveň veľmi silným motivačným faktorom pre všetkých priamo zúčastnených žiakov, ale aj pre ostatných, ktorí budú mať ambíciu dostať sa na zájazd na budúci rok.

V rámci programu Intership strávia žiaci v zahraničí niekoľko dní, kde budú priamo konfrontované s reálnym cudzojazyčným prostredím. Počas troch z približne piatich dní budú navštevovať miestnu základnú školu (Junior School), vyskúšajú si nákup potravín a ďalšie aktivity spojené s komunikáciou v cudzom jazyku.

Cieľová skupina: žiaci I. stupňa základných škôl