Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Vyber si správne

preventívny program pre ZŠ mesta Nitra

 

Preventívny program je zameraný na tréning komunikácie a sociálnych zručností. Základným predpokladom odmietania nevhodných ponúk je zdravé sebavedomie a primeraná sebaúcta. Ide o nácvik sociálnych spôsobilostí a zručností, asertívne odmietnuť ponuku na konzumáciu návykových látok. Deti získavajú základné informácie o verbálnej a neverbálnej komunikácii, precvičia si spôsoby odmietania drog, dozvedia sa o manipulácii a tlaku reklamy a schopnosti odolať reklame.

 

Projekt realizuje:

Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality

na Chrenovej na Topoľovej 1 v Nitre pri CVČ Domino v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru- oddelením komunikácie a prevencie v Nitre a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre.

 

Lektorky: Dr. Alena Mrázová – CVČ Domino,

                mjr. Mgr. Eva Čakajdová, kpt. Mgr. Iveta Matejová - KR PZ Nitra