Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Poklady školskej záhrady

Poklady školskej záhrady

fotodokumentácia...http://sdrv.ms/19UOX1F


V areáli ZŠ kniežaťa Pribinu sme v apríli 2013 začali s realizáciou projektu Poklady školskej záhrady. Týmto spôsobom chceme upraviť okolie školy pre vyučovanie prírodovedných disciplín priamo v teréne oživením pestovania tradičných rastlinných druhov a zvýšením záujmu detí a dospelých o záhradkárstvo, bylinkárstvo, zdravý životný štýl a ekológiu. Chceme vybudovať prístrešok na prípravu a sušenie byliniek, ktorý bude slúžiť tiež ako exteriérová učebňa pre našich žiakov, ďalej políčko na pestovanie sezónnej zeleniny, záhony úžitkových a okrasných rastlín a kompostovisko

 v priestoroch školského dvora. Prostredníctvom tohto projektu chceme so žiakmi vykonávať praktické činnosti na zlepšovanie zručností a vedomostí o prírode

a pestovaní rastlín, vytvoriť priestor na trávenie voľného času žiakov a verejnosti,

na záujmové činnosti a relax. Prínos projektu vidíme v možnosti naštartovania množstva aktivít, napr. príprava čajov, sušených dochucovadiel, množenie rastlín, príprava kompostu, separácia bioodpadu a pod.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

- nákup materiálu na prístrešok, bylinkový vyvýšený záhon, záhradného náradia
a rastlinného materiálu
- vybudovanie dreveného prístrešku na sušenie bylín s pracovnými stolmi
a lavičkami, ktorý bude slúžiť aj ako exteriérová učebňa pre žiakov
- vybudovanie kamenného vyvýšeného záhonu pre liečivé bylinky
- úprava terénu na výsadbu políčka a záhonov
- výsadba jabloní, ríbezlí, bylinkového záhonu, kvetinových záhonov a zeleniny

Všetky práce okrem budovania dreveného prístrešku realizujeme
svojpomocne dobrovoľníkmi z radov rodičov, technicko - prevádzkovým zamestnancom a učiteľmi.

Výsadbu realizujú žiaci v rámci vyučovania a školského klubu.

 

Tento projekt sa realizuje aj vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash @ Carry v rámci projektu Ľudia pre stromy.

http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=289