Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

O projekte Pokračovanie projektu.... Záverečné hodnotenie Bružúra pre partnerov Hosťovská rodina Educate 5.– 9.2.2018 Educate 4.-8.2.2019

O projekte

Projekt EDUCATE  SLOVAKIA -   /vzdelávajme Slovensko/

Educate_januar_2013.pdf

                                    V dňoch 21. januára až 25. januára 2013 sa naša škola zapojila do projektu  Vzdelávajme Slovensko.  Hodiny anglického jazyka boli spestrené veľmi originálnym spôsobom. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa  so štyrmi zahraničnými študentkami  z Brazílie, Taiwanu, Čile a Indonézie,  ktoré  si  pripravili vlastné prezentácie. Cieľom bolo priblížiť naším žiakom ich krajiny, kultúru a zvyky. Jednotlivé  prezentácie žiakov skutočne  zaujali, lebo mali možnosť overiť si  svoju úroveň anglického jazyka v praxi a tiež dozvedieť sa mnoho zaujímavých faktov o jednotlivých krajinách. Pre žiakov projekt znamenal rozšírenie  vedomostí vo viacerých predmetoch, v anglickom jazyku, geografii, informatike a z hľadiska multikultúrnej výchovy im poskytol všeobecný prehľad o kultúre, zvykoch a živote jednotlivých krajín. Workshopy boli realizované počas všetkých vyučovacích  hodín v anglickom jazyku.  Projektu sa zúčastnili žiaci druhého stupňa našej ZŠ spolu s vyučujúcimi anglického jazyka našej školy.

Na hodinách vládla po celý týždeň  naozaj priateľská  atmosféra. Po ukončení  projektu si mnohí  žiaci uvedomili, aké dôležité je ovládať cudzí jazyk .

Pretože  projekt  učiteľov aj žiakov zaujal, veríme, že pre žiakov bude pozitívnou  motiváciou do ďalšieho štúdia anglického jazyka.

Naši zahraniční lektori:

Rok 2013:

      

Rok 2015 :