Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Aktivity krúžku VAP s INTERNETOM 2014/2015

Hra Čas dlhov  zaujala žiakov.....

Na krúžku Viac ako peniaze s Internetom, si žiaci vyskúšali náročné pravidlá nepredajnej hry Čas dlhov. Túto hru sme získali vďaka ochote p. Šperlíkovej - manažérke úseku marketingu a PR z M.B.A FINANCE http://www.mbaf.sk/sk/index.html . Hravou formou sa prakticky oboznámili s pojmami finančnej gramotnosti, ako pôžička, exekúcia, splácanie pôžičky a denné výdavky na domácnosť.

FOTO A VIDEO:  http://1drv.ms/1Ml0YfH

Beseda - Ako funguju banky, novinky.

Pozvanie na stretnutie so žiakmi krúžku Viac ako peniaze s Internetom, dňa 17. 2. 2015 prijala konzultantka programu Viac ako peniaze p. Nadežda Palušová z Bratislavy. Zaujímavo žiakom priblížila bankové produkty, moderné bankové nástroje a ich inovácie. Predviedla, ako funguje bezkontaktná platba, aké je zabezpečenie kariet a riziká používania. Ocitla sa v v paľbe otázok, čo bravúrne zvládla. Ďakujeme  a tešíme sa ďalšie stretnutia.

FOTO A VIDEO: http://1drv.ms/1KKHV2Q

-RUN-

Spomedzi všetkých prihlásených prác boli vybrané odbornou porotou práce tímov z našej školy: Čipáci, Magic, Future, Omega. Získali postup do prezenčného kola – finále.  http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=4824

Finále sa konalo 21. apríla 2015 v priestoroch Prvej stavebnej sporiteľne, Bajkalská 30, Bratislava. Počas dňa bolo pre všetkých pripravené občerstvenie a na záver obed (nápoj, polievka, hl. jedlo).

Víťazi celoslovenskej súťaže Bankomat nápadov 2015: http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=4832

Kategória základné školy

2. miesto

tím Magic | Natália Žáková a Lenka Lačná
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
učiteľ programu - Ivan Runák

 

3. miesto

tím Omega | Richard Džupina a Marko Špitalský
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
učiteľ programu - Ivan Runák

 

Víťazom gratulujeme! Ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom finále.

Viac fotografií

Fotografie z Bratislavy  - Bankomat nápadov.

- run -

Preberanie certifikátov v programe Viac ako peniaze:   Do galérie VAP s Internetom - certifikáty boli pridané fotografie.

Dňa 9. 6. 2015 zavítal na krúžok Viac ako peniaze s internetom riaditeľ pobočky Prvej stavebnej sporiteľne p. Mgr. Mário Olach. Prezentáciou a besedou priblížil žiakom fungovanie bánk, ako investovať na finančnom trhu. Zodpovedal vodopád otázok o rodinnom hospodárení, o bankových kartách, o kapitálovom trhu. Tí najaktívnejší žiaci získali drobné darčekové predmety.

Do galérie Prezentácia s besedou - p. Mgr. Olach - riaditeľ pobočky PSS v Nitre boli pridané fotografie

- run -