Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

VaP tím

Ako vám to ide na hodinách programu Viac ako peniaze? Čo sa už vaši žiaci naučili a aký je ich vzťah k peniazom?

Zapojte sa do súťaže VaP tím a ukážte čo je vo vás. Stačí len, ak:

  • sa s nami podelíte so skúsenosťou z realizácie aspoň jednej aktivity na hodine,
  • si pozvete na hodinu pre žiakov odborného konzultanta z praxe,
  • vyplníte spolu so žiakmi dotazník.

Tri vyžrebované triedy sa zúčastnia exkurzie, v rámci ktorej navštívia priestory Národnej banky Slovenska v Bratislave a čaká ich počas dňa zaujímavý program.

Kompletné pravidlá a podmienky nájdete na tejto stránke.

V školskom roku 2013/2014 sme spomedzi všetkých zapojených učiteľov a tried vyžrebovali týchto troch:

  • Adriana Parimuchová, Základná škola, 71, Slovinky - trieda 8, VaP ZS 1 ročný
  • Anna Cigáňová, Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra - trieda 1.A VaP SS 1 ročný
  • Ivan Runák, Základná škola kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra - trieda 8.A základné školy

Vyžrebovaným srdečne blahoželáme.

Celú prihlásenú triedu, čaká 24. júna 2014 exkurzia v Národnej banke Slovenska v Bratislave.

Žiaci 8.A triedy L.Bohumelová, D. Halász, J. Kovarčík, A. Pavlis, V. Pavlisová, A. Vaneková,  P. Zabák spolu s I. Runákom sa dňa 24. júna 2014 zúčastnili bezplatnej exkurzie v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Zaujímavý program pre nich pripavili JASR a SBA v programe finančnej gramotnosti Viac ako peniaze. Účastníci si pozreli stálu interaktívnu výstavu Od Slovenskej koruny k Euru, získali informácie o karte VISA od Davida Brendla, vyrazili si pamätnú mincu NBS, zažili úchvatný pohľad z 31. poschodia budovy NBS na Bratislavu. Kvalitným obedom v Art-Ego reštaurácii  sa rozlúčili s p. Kalčevským - programovým manažérom VAP. Za zaujímavý deň ďakujeme.

Do galérie VAP -TÍM exkurzia v NBS boli pridané fotografie.

https://zspribinunr.edupage.org/news/?

http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=4407

https://plus.google.com/photos/116760399434113094059/albums/6028479220728632257?banner=pwa

-RUN-