Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

O programe...

 

Program VIAC AKO PENIAZE

 

Úspešným splnením výstupného testu v programe Viac ako peniazev školskom roku 2013/2014, organizovaným JASR Slovensko a SBA - Slovenskou bankovou asociáciou zakončili nasledovní žiaci 8.A, B triedy ročné štúdium online učebnic v rámci krúžku Viac ako peniaze s internetom:

A. Vaneková, J.Kovarčík, P. Zabák, D. Halász, L. Bohumelová, A. Pavlis, J, Árendáš.

Gratulujeme

-RUN-

Úspešným splnením výstupného testu v programe Viac ako peniazev školskom roku 2012/2013, organizovaným JASR Slovensko a SBA - Slovenskou bankovou asociáciou zakončili nasledovní žiaci 8.A, B triedy ročné štúdium online učebnice

V. Macková, M. Gajdošíková, P. Škublová, A. Kóňová, D. Pagáčová, V. Sládečková, L. Gažiová, L. Šingliarová, A. Kelemen, A. Ivančíková, M. Muziková, L. Zábojníková, P. Martiška a R. Martiška

-RUN-

 

http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=973

Vedúcim projektu na škole je PaedDr.  Ivan Runák. Vzdelávanie a informácie  z programu VIAC AKO PENIAZE, získavajú žiaci 8. A a 8.B triedy formou online učebnice a zážitkovými hodinami na matematike a informatike. Spolupracujeme s p. Zuzanou Slovákovou riaditeľkou pobočky ČSOB v Nitre, ktorá viedla s deťmi hodinu o tom, Ako fungujú banky v decembri 2012 a koncom januára 2013 pripravuje podmienky v banke na exkurziu - Môj prvý účet v banke..

Pre žiakov 8.A, B triedy je tu možnosť zapojenia do súťaží:
http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=987

Certifikát za úspešné absolvovanie programu

Každý žiak, ktorý je v aktuálnom šk. roku zapojený do programu Viac ako peniaze, má nárok na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie program
u. Certifikát môže byť udelený až po splnení týchto podmienok:

    trieda, ktorú žiak navštevuje sa musí zapojiť minimálne do jednej súťaže, ktorá sa realizuje v rámci programu Viac ako peniaze,
    žiak musí absolvovať centrálny vstupný test - splnené
    ž
iak musí úspešne (na min. 75%) absolvovať výstupný test vyplniť na www.viacakopeniaze.sk od 27. 5. 2013 do 7.6.2013

Test bude obsahovať 30, systémom náhodne vybratých otázok, zo všetkých 10 kapitol. Na jeho vyplnenie budú mať žiaci maximálne 20 minút a maximálne 3 možné pokusy. Ak by test nebol úspešný pri prvom pokuse, môžu si ho zobraziť ešte 2 krát. V prípade, že by bol test úspešný hneď pri prvom pokuse, ďalšie pokusy o jeho vyplnenie žiaci mať nebudú. Aby bol test úspešný, je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti v teste min. 75%. Úspešné absolvovanie výstupného testu je jednou z podmienok pre získanie certifikátu za úspešné absolvovanie programu Viac ako peniaze.
    učiteľ vyplnil v termíne žiadosť o certifikáty.


Aby žiaci mohli certifikáty dostať, je potrebné aby ste vyplnili formulár žiadosť o certifikáty, ktorý bude dostupný od 1. marca do 31. mája 2013 na tejto stránke. Je len na vás, ktorým žiakom udelíte certifikát. Certifikát je nástrojom učiteľa na odmeňovanie žiakov za prácu v programe. V prípade, že všetky podmienky na udelenie certifikátu boli splnené a učiteľ v termíne zaslal žiadosť o certifikáty, budú žiadosti vyhodnotené a vystavené certifikáty budú zaslané na adresu školy, na meno učiteľa. Certifikáty budú zasielané na školu postupne. Prioritne budú zasielané pre žiakov, ktorí sú v končiacom (maturitnom) ročníku, pre ostatných žiakov budú zasielané do konca júna 2013.