Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

QR kód

QR kód alebo QR Code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Toyota  v roku 1994. QR kódy sú najčastejšie “čítané” pomocou smartfónov. Podobne ako u čiarových kódov, QR kódy fungujú podobným spôsobom. Veľa moderných mobilných telefónov dokáže ľahko oskenovať tieto QR kódy, čím vám umožní získať informácie vo vašich mobilných telefónoch.
Na čo sa dajú QR kódy použiť?
QR kódy môžu byt použité na poskytovanie informácií, sťahovanie dát. Dokážu poskytnúť kontaktné informácie vo forme vizitky. Používajú sa tiež na zachytenie informácií z médií ako napríklad online reklamy a podobne. Dokážu informáciu uchovať a následne ju digitálne prezentovať, môže obsahovať text, ,GEO súradnice a pod.

 

Rýchle odpovede cez mobil.....

         

 www.stránka školy      kontakt na p. riaditeľku