Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Školský klub detí

O našom klube...

                    

Vážení rodičia, žiadame Vás, ak chcete zaplatiť poplatok za ŠKD na viac mesiacov, môžete tak urobiť od septembra iba do konca kalendárneho roka, najneskôr do 15-teho decembra. V januári môžete zaplatiť poplatky na ďalšie mesiace, až do júna.

Tento postup je potrebné dodržať z dôvodu, že základné školy sú financované na kalendárne roky.
                                                                                                                      
 

Číslo účtu: SK96 5600 0000 000 858906006, pri platení je potrebné zadať variabilné číslo žiaka!

 

                                                                                                         Ďakujeme, vedúca ŠKD