Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Biely TULIPÁN Darujem Ti TULIPÁN 2018 Biely TULIPÁN 2017 Biely tulipán 2016 28.6.2016 - VYHODNOCOVACIA SPRÁVA - EMPATHY BLACK BOX Bratislava 3.12. 2015 - Priateľské stretnutie partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 3.12. 2015 – „Tulipánové popoludnie“ 29.9.2015 Darujem ti tulipán - "Empathy Black Box" 28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia 25. 9. 2015 – SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – Divadelná Nitra Projekt Darujem ti tulipán Darujem Ti tulipán január 2015 16.5. – 17.5. – Májový tulipán Darujem Ti tulipán 2014 JÚNOVÝ TULIPÁN 2014 Tuplipán pre deti z Iraku

16.5. – 17.5. – Májový tulipán

Žiaci 4.B a deti zo ZŠI pre slabozraké a nevidiace deti v Bratislave sa spolu zúčastnili úžasného  víkendového integračného tvorivého pobytu v prírodnom areáli Stará Myjava,  pod názvom Májový  tulipán.

Na deti čakal bohatý program – grafitti workschop pod vedením pani Elenky, kde si všetky deti vyskúšali osobitý spôsob maľovania  sprejom na pripravenú plochu. Po týchto tvorivých aktivitách nesmela chýbať bubnovačka s Thierrym. Motokáry, horolezecká stena, rybačka i trampolína boli súčasťou  poobedňajších aktivít pripravených pre deti. Spoločná opekačka, pochod nočným lesom a diskotéka ukončila celodenný program. Druhý deň na nás čakal tiež nabitý program, ktorého súčasťou bola pripravená prednáška a prezentácia 4.B triedy pre bratislavské deti o velikánovi našich dejín M.R.Štefánikovi, keďže sme sa nachádzali blízko jeho rodiska a nasledoval aj výstup na Štefánikovu mohylu na Bradle a návšteva múzea M. R. Štefánika v Košariskách.

Celé podujatie sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére. Od prvého dňa medzi našimi a bratislavskými deťmi vznikli priateľstvá, čo bolo taktiež cieľom tohto projektu. Veľká vďaka patrí pani Elenka Károvej a našej škole za možnosť zúčastňovať sa takéhoto projektu.

Do galérie Májový tulipán boli pridané fotografie.

I.P.

POĎAKOVANIE

Milá pani riaditeľka,

Chcela by som sa srdečne poďakovať za účasť detí a paní učiteliek Poliakovej a Bohátovej zo ZŠ kniežaťa Pribinu na akcii MÁJOVÝ TULIPÁN 15, ktorý sa konal v dňoch 16. a 17. mája 2015 na Starej Myjave.

Chcela by som aj touto formou poďakovať za veľmi milé a pokojné správanie sa detí, za vynikajúci láskavý prístup ich pedagogického sprievodu a najmä za neuveriteľnú prácu  p.Poliakovej a detí pri príprave a prezentácii prednášky o generálovi M. R. Štefánikovi.

Deti zo 4.B pripravili prednášku na vynikajúcej obsahovej a technickej úrovni a veľmi vtipnou formou sa striedali pri jednotlivých kapitolách zo Štefánikovho života. V prednáškovej sále, ktorú sme mali v rekreačnom zariadení Stará Myjava k dispozícii, pred všetkými účastníkmi zájazdu predviedli super zaujímavú prednášku aj diskusiu.

Klobúk dole.

Bola to dôležitá skúsenosť nielen pre Vaše deti, ale aj senzačný vzor pre ostatné zúčastnené deti a učiteľov. 

Deti si oddýchli v krásnej prírode a na výtvarných a hudobných workshopoch sa riadne vyšantili.

No navyše sa nám návštevou mohyly na Bradle a múzea M.R.Štefánika v Košariskách a vďaka prednáške Vašich detí, naisto podarilo zafixovať význam  veľkej postavy slovenských dejín M.R.Štefánika, do mysle a duší detí tou najlepšou formou

Ďakujem

  akad.soch. Elena Kárová

Medzinárodný festival Divadelná Nitra

špeciálne projekty SK -  DARUJEM TI TULIPÁN

tel: 0903 706 647

elena@nitrafest.sk

www.darujemtitulipan.sk

www.nitrafest.sk