Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Biely TULIPÁN Darujem Ti TULIPÁN 2018 Biely TULIPÁN 2017 Biely tulipán 2016 28.6.2016 - VYHODNOCOVACIA SPRÁVA - EMPATHY BLACK BOX Bratislava 3.12. 2015 - Priateľské stretnutie partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 3.12. 2015 – „Tulipánové popoludnie“ 29.9.2015 Darujem ti tulipán - "Empathy Black Box" 28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia 25. 9. 2015 – SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – Divadelná Nitra Projekt Darujem ti tulipán Darujem Ti tulipán január 2015 16.5. – 17.5. – Májový tulipán Darujem Ti tulipán 2014 JÚNOVÝ TULIPÁN 2014 Tuplipán pre deti z Iraku

ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre

           

 

 

Darujem Ti tulipán je úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti. Jeho organizátorom je od roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra. Od roku 2009 projekt pokračuje už ako celoročná činnosť.

         Názov projektu sa udomácnil na prvom „tulipánovom“ workschope na Medzinárodnom festivale  Divadelná Nitra 2008 podľa rozhlasovej hry Tulipánová kolíska.

         Zakladateľkou projektu je akademická sochárka Elena Kárová. V spolupráci so ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave sa od roku 2008 tohto  projektu zúčastňuje aj naša ZŠ. Deti so zrakovým postihnutím i žiaci našej ZŠ sa zúčastňujú na dominantnom podujatí projektu - Septembrový tulipán. Je to spoločný tvorivý workschop na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, rovnako každoročne sa realizuje stretnutie na  víkendovom tvorivom a relaxačnom pobyte – Júnový tulipán v rekreačnom centre neďaleko Trenčianskych Teplíc. Na spoločných stretnutiach sú tvorivé aktivity žiakov doplnené rôznymi sprievodnými aktivitami, ktoré sa všetkým zúčastneným žiakom páčia.

         Deti z našej ZŠ a ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich sa nemôžu sťažovať ani na sv. Mikuláša. Biely tulipán je tiež množstvo radostných stretnutí, spoločná zábava, vianočné darčeky, tvorba rôznych obrázkov, koledy, rozhovory pri stromčeku.

         Sme radi, že aj naša ZŠ sa zapája do Projektu Darujem Ti tulipán. Projekt podporuje tvorivosť a fantáziu zúčastnených žiakov. Súčasne pomáha odstraňovať predsudky a zábrany vidiacich detí. Naši žiaci sa súčasne zoznámia so svetom nevidiacich, zistia, aké prekážky tieto deti musia prekonávať. „Malí umelci“ spoločne rozvíjajú svoj talent a vďaka tomu ho majú možnosť pravidelne prezentovať na verejnosti.

 

Odkazy na stránky:

www.darujemtitulipan.sk/

www.nitrafest.sk

http://foto.nitrafest.sk/2009-repzna-foto/darujem-ti-tulipanorta/

http://foto.nitrafest.sk/2009-reportazna-foto/darujem-ti-tulipan/otvorenie/

 

 + fotky vo fotoalbume na stránke školy http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=268