Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Biely TULIPÁN Darujem Ti TULIPÁN 2018 Biely TULIPÁN 2017 Biely tulipán 2016 28.6.2016 - VYHODNOCOVACIA SPRÁVA - EMPATHY BLACK BOX Bratislava 3.12. 2015 - Priateľské stretnutie partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 3.12. 2015 – „Tulipánové popoludnie“ 29.9.2015 Darujem ti tulipán - "Empathy Black Box" 28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia 25. 9. 2015 – SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – Divadelná Nitra Projekt Darujem ti tulipán Darujem Ti tulipán január 2015 16.5. – 17.5. – Májový tulipán Darujem Ti tulipán 2014 JÚNOVÝ TULIPÁN 2014 Tuplipán pre deti z Iraku

Biely TULIPÁN

Dňa 13.12. sa žiaci z V.C zúčastnili Bieleho tulipánu v Bratislave. Tradičné podujatie otvorila návšteva Vianočných trhov plných vôní a vianočnej atmosféry. Spolu s deťmi irackých azylantov sme sa zohriali detským punčom pod  vianočným stromčekom. Koncert  a bubnovačku  s Thierrym  žiaci vynikajúco  sprevádzali  orffovými nástrojmi.  Schuti si  zabubnovali a zaznela aj Tichá noc. Keď sa zotmelo, prišiel s darčekmi nezvyčajný Mikuláš čiernej pleti, ktorý všetkým deťom rozdal mikulášske balíčky. S prianím krásnych Vianoc sa deti rozlúčili so svojimi kamarátmi.

I.P.

Fotogaléria

http://www.darujemtitulipan.sk/

https://www.facebook.com/divadelna.nitra/

Biely, zasnežený a divadelný newsletter