Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Metodické orgány školy

Rozdelenie

 

MZ  1.-4.                                    

Michaličková Mária

MZ   ŠKD                                  

Belovičová Tatiana

PK  SJL                                         

Ondrišová Michaela

Cudzie jazyky   ANJ, NEJ, FRJ                              

Benciová Katarína

Prírodné vedy MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, INF, IFV          

Runák Ivan

Spoločenské vedy DEJ, OBN, ETV, NBV              

Lehocký Patrik

Výchovné predmety HUV, VYV, TSV, TEV, SEE, VUM            

Adame  Andrea