Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

História školy

o škole

Základná škola kniežaťa Pribinu nadväzuje na tradície školy, ktorá vznikla 15.9.1882 ako Súkromná chlapčenská a dievčenská vyššia škola. O potrebe jej založenia sa v župe hovorilo a písalo už od roku 1876, ale až v roku 1882 nadriadené orgány prikázali zriadiť v Nitre takúto školu. Mesto však nemalo dostatok finančných prostriedkov, preto prijalo ponuku učiteľa Ľudovíta Hirna zriadiť ju so súhlasom štátu a podporou mesta.

Od šk.roku 1917/18 zriadilo mesto Nitra na Piarostickej ulici vlastnú meštianku pod názvom Štátom podporovaná mestská chlapčenská a dievčenská škola v Nitre (v súčasnosti sú už budovy asanované). Vzhľadom na umiestnenie školy v starých budovách s malými priestormi, táto už nevyhovovala požiadavkám doby. Po vzniku ČSR bola v roku 1919 škola poštátnená.  Od roku 1924 sa riaditeľ Vojtech Vlach domáhal postavenia novej školy. Na protest proti zlým podmienkam žiaci a učitelia 2.mája 1933 nenastúpili na vyučovanie. Na mnohé petície zo strany združenia rodičov a riaditeľstva školy adresovaných mestskej rade v Nitre, si vynútili postavenie novej budovy.

14.augusta 1933 slávnostne položili základný kameň školskej budovy s názvom  „Pribinova jubilejná štátna meštianska škola v Nitre, 833 – 1933“. Na tejto slávnosti sa zúčastnil minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Dérer, minister poľnohospodárstva Dr. Milan Hodža, krajinský prezident Jozef Ország, zástupcovia miestnych orgánov  Matej Miškóci, Fraňo Mojto a občania mesta. Mesto Nitra školu postavilo s podporou vlády v náklade troch miliónov korún.

Slávnostné otvorenie Štátnej meštianskej školy v Nitre bolo 31.októbra 1937. V tom roku mala spolu 736 žiakov. Štátna meštianska škola a vila riaditeľa sú významné architektonické budovy v Nitre. Je pomerne málo známou avšak pozoruhodnou funkcionalistickou stavbou medzivojnového obdobia. Bola vybudovaná v Nitrianskej štvrti Číneš a pod týmto názvom ju poznali takmer všetci nitrania. Škola sa stala pýchou nielen mesta, ale celého kraja. Svojím vybavením a modernosťou sa radila na prvé miesto na Slovensku. Mala triedy pre chlapcov a dievčatá s oddelenou výchovou, kresliareň, rysovňu, dielne, kuchyňu, telocvičňu a prírodovedeckú pracovňu. Pri príležitosti odovzdania novej budovy sa konala slávnosť sadenia stromčekov. Okolo budovy sa vysadilo sedemnásť líp.

10.septembra - 10.októbra 1938 bola škola zabratá pre potreby mobilizácie. 20.decembra 1944 v čase bombardovania mesta a pri oslobodzovaní Nitry bola škola pri zasiahnutá, pravdepodobne preto, že v nej boli umiestnení hitlerovskí vojaci. Bola zničená telocvičňa, boli vybité okná  a na druhom poschodí v učebni vypukol požiar.  Po oslobodení sa začalo vyučovať 30.apríla 1945. Úplná rekonštrukcia a oprava budovy bola zrealizovaná až v roku 1946.

Škola viackrát zmenila svoj názov, s čím súvisela aj zmena učebných plánov a učebných osnov. Z meštianskej školy, cez jedenásťročnú strednú školu, základnú deväťročnú školu až po súčasnú základnú školu. Od roku 1973 dostala názov Základná deväťročná škola Rudolfa Jašíka a od roku 2003 má škola čestný názov Základná škola kniežaťa Pribinu.

Od roku 1960 bola ZDŠ bázovou cvičnou školou Pedagogickej fakulty v Nitre. Učitelia pomáhali pri výchove budúcich pedagógov viac ako tridsať rokov. Počas  dlhoročnej existencie školy ju navštívilo veľa hostí – politikov, vedcov, kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, kozmonautov...

Škola udržiavala družobné styky so školami na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti má škola 12 tried prvého a 11 tried druhého stupňa a spolu ju navštevuje približne 520 žiakov. Súčasťou školy je aj Centrum voľného času, ktoré sa zameriava hlavne na volejbal, stolný tenis a šach.

Významné osobnosti školy

Počas existencie školy ju navštevovalo mnoho žiakov, ktorí sa neskôr stali úspešnými politikmi, športovcami, umelcami.

Jozef Prokeš (* 12. jún 1950, Nitra) je slovenský politik. Vyštudoval teoretickú fyziku na Fakulte prírodných vied, Univerzity Komenského v Bratislave kde skončil s červeným diplomom. Po skončení štúdia pôsobil vo Fyzikálnom ústave SAV a Západoslovenských elektrárňach. Do politiky sa dostal v roku 1989 počas generálneho štrajku 27. novembra. Stal sa predsedom odborového hnutia, v roku 1990 poslancom NR SR za stranu SNS. Jeden rok pôsobil ako predseda tejto strany a stal sa na obdobie od 10. novembra 1993 do 15. marca 1994 podpredsedom vlády Slovenska. Neskôr, v rokoch 1998 – 2002 pôsobil ako primátor mesta Nitra (www.osobnosti.sk).

Zuzana Štefečeková (* 15. január 1984, Nitra) je slovenská športová strelkyňa v disciplíne trap. Vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Tiež študovala na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a na Ekonomickej univerzite v Banskej Bystrici. K jej športovým úspechom patria ocenenia na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta ,kde sa umiestnila viac krát v prvej pätke. K jej najväčším úspechom patrí ale strieborná medaila z letných olympijských hier v Pekingu v roku 2008 a strieborná medaila z olympiády v Londýne v roku 2002. Za jej dosiahnuté úspechy bola ocenená v roku 2003 cenou Ondreja Nepelu ako športovec mladší ako 23 rokov s perspektívou do budúcnosti a v roku 2011 ako najúspešnejší športovec rezortu Ministerstva vnútra za rok 2010 (www.osobnosti.sk).

Nina Šišková – gymnastka a fitneska, majsterska sveta v roku 2005 v klasickom fitnes, majsterska sveta vo verzii NABBA.

Vladimír Vondrák (* 24. júl 1977) – Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokú školu práva v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil ako televízny moderátor v STV, neskôr vo VTV, v rádiu Expres a  v TA3.

Jozef Knížat – pôsobil ako komentátor zahranično-politických udalostí v Československom rozhlase v Bratislave a spravodajca Československého rozhlasu vo Washingtone. Tiež komentoval odzbrojovacie rokovania medzi USA a Sovietskym zväzom vo Viedni. Popri tom prispieval do rôznych periodík ako Roľnícke noviny, Hospodárske noviny, Extra a hovorca Poštovej banky.

Ján Baláž (* 24.08.1951 Nitra) je gitarista, spevák a skladateľ v skupine Elán. Od siedmych rokov sa učil hrať v ľudovej škole umenia na husle a od štrnástich na gitaru. V sedemnástich rokoch sa stal spoluzakladateľom skupiny Modus.

Zdroj: Daniela Oravcová, NÁVRH EXPOZÍCIE K DEJINÁM ZŠ KNIEŽAŤA PRIBINU V NITRE

 

Riaditelia školy:

       
           

Vojtech VLACH 

   

1937

Anton KRIVÁŇ 

     

1938

Jozef PORUBSKÝ 

   

1939-1944

Gustav KRAITZ 

     

1945-1952

Pavol VANEK 

     

1945

Emil SEČ

     

1946

Eduard ODEHNAL 

   

1947

Mária SEČOVÁ     -  dievč. 

 

1952-1953

Gustáv ZVERKA   - chlapč. 

 

1952-1953

Karol JEDLIČKA

   

1953-1961

Alexander ŽILA 

     

1961-1970

Ľudmila MELIŠOVÁ 

   

1970-1980

Ján POLIAK 

     

1980-1987

Zuzana RÁKOCIOVÁ

   

1987-1989

Cyril IVAN 

     

1990-1993

Zoltán SZÉPE 

     

1993-2007

Anna KUKLOVÁ 

   

2007-2012

Iveta MIKOVÁ

     

2012

           

Názvy školy:

       

1881              Štátna meštianska škola
1889/1890     Verejná mestom podporovaná meštianska škola chlapčenská
                       a dievčenská v Nitre

1918               Štátna meštianska škola
1938               Štátna meštianska škola chlapčenská
                       Štátna meštianska škola dievčenská
1949/1950      I. stredná škola
1953/1954      Jedenásťročná stredná škola
1960/1961      Základná deväťročná škola
1973/1974      Základná deväťročná škola Rudolfa Jašíka
1993               Základná škola
2003/2004      Základná škola kniežaťa Pribinu