Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Adresár poradní

Máte pocit, že dieťa má v škole problémy, ale radi by ste ich prebrali s niekým mimo školy?

Možno Vám pomôže nasledujúci adresár poradenských zariadení

v Nitre:

 

Centrum pedagogicko-psychol.

poradenstva a prevencie

Ul. J. Vuruma 2

949 01 Nitra

R: Mgr. Mária Pauličková

037/6554245

kppp.nitra@pobox.sk

 

 

centrum@cpppap.sk

 

 

 

 

webové sídlo:

www.cpppap.sk