Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Adresár poradní

Máte pocit, že dieťa má v škole problémy, ale radi by ste ich prebrali s niekým mimo školy?

Možno Vám pomôže nasledujúci adresár poradenských zariadení

v Nitre:

 

Centrum pedagogicko-psychol.

poradenstva a prevencie

Ul. J. Vuruma 2

949 01 Nitra

R: Mgr. Mária Pauličková

037/6554245

kppp.nitra@pobox.sk

 

 

centrum@cpppap.sk

 

 

 

 

webové sídlo:

www.cpppap.sk