Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Mgr. et Mgr. Monika Pavelová  - školský špeciálny pedagóg

Kontakt:  m.pavelova@azet.sk, tel.číslo: 0903 413 007

 

Pondelok: 7:00 – 15:00 

Utorok:  7:00 - 15:00

Streda:  7:00 - 15:00

Štvrtok: 7:00 – 15:00

Piatok:    7:00 - 14:00

 

               Úlohou školského špeciálneho pedagóga je:

  • priama práca s deťmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (ŠVVP),
  • depistáž žiakov so ŠVVP,
  • poradenstvo v oblasti ŠVVP rodičom, žiakom, pedagogickým zamestnancom,
  • koordinácia práce so žiakmi so ŠVVP v rámci vzdelávania, vrátane spolupráce so školskými poradenskými zariadeniami.

 

V školskom prostredí sú rôzne deti. Niektoré zvládajú školu bez väčších problémov a iné s problémami. Aj ony sa tešili do školy a páčilo sa im v prvej triede, aj keď dostávali polozamračené či plačúce slniečka a poznámky typu: "Viac sa snaž!" alebo "Polepši sa!", "Píš krajšie!"... Pritom ony sa snažili zo všetkých síl.

Kým sa ich spolužiaci dávno hrajú, ony sa ešte stále učia. Majú však veľké problémy s udržaním pozornosti, sústredením, pochopením učiva, písaním, pravopisom, matematikou, prípadne nemajú dostatok organizačných alebo jazykových schopností. Častokrát sú považované za slabých žiakov či lajdákov, alebo nevychované, či ťažko zvládnuteľné deti.

Dôsledky týchto porúch – frustrácia a traumatizácia dieťaťa pre školské neúspechy – sú však často omnoho závažnejším problémom ako samotné poruchy. Pokiaľ je dieťa chronicky stresované, je neúspešné a nedostáva sa mu pozitívneho prijatia, dochádza  k narušeniu jeho osobnostného vývinu. Dostáva sa do stavu neznesiteľného napätia. Ak napätie trvá dlhšiu dobu, vyvoláva rôzne neurotické príznaky – bolesti hlavy, žalúdka, poruchy spánku, nechutenstvo a pod..

Strach, ktorý tieto deti prežívajú, je výrazom ich pocitu bezmocnosti voči ťažkostiam, ktoré majú. Strach vyvoláva bariéry, tie prispievajú k prehĺbeniu neúspechu, neúspech zvyšuje strach. Je to začarovaný kruh, z ktorého sa dieťa samo, bez aktívnej pomoci dospelých nedostane. Tieto deti potrebujú individuálny, tolerantný a trpezlivý prístup zo strany dospelých. Sú často mimoriadne nadané, talentované, tvorivé, iniciatívne a pri správnom vedení sú z nich    v dospelosti veľmi úspešní ľudia.

Pomocnú ruku im môžeme podať správnym prístupom, ktorý by mal byť akceptujúci, milujúci, prijímajúci a otvorený. Poznaním možností náprav týchto hendikepov sa vyhneme nálepke "problémové dieťa", ktoré je vyčleňované z bežného triedneho kolektívu. Ide o ťažkosti, za ktoré dieťa nemôže. 

Ak im nie je včas poskytnutá pomoc, sú náchylnejšie k antisociálnemu správaniu. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami každým rokom pribúda. Naším cieľom je týmto deťom cestu za múdrosťou uľahčiť a sprevádzať ich k dospelosti, aby mohli vyrásť v šťastnú a hlavne spokojnú osobnosť.

 

                                   

Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie, ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga.

 

Zaujímavé odkazy:

Veľmi užitočná publikácia o štýloch učenia: https://www.scio.cz/download/skoly/Zdarma_materialy/Napadnik_pro_vyuku_dle_ucebnich_stylu.pdf

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KL/texty/Kniha_o_detskej_reci.pdf

http://www.eduworld.sk/sk/ako-komunikovat-s-hyperaktivnymi-detmi!aid=728

http://www.eduworld.sk/sk/ako-komunikovat-s-hyperaktivnymi-detmi!aid=728#

http://www.pluska.sk/izdravie/budme-zdravi/zdrave-dieta/01/ma-vase-dieta-adhd-toto-vsetko-musite-vediet.html

http://www.eduworld.sk/sk/myslienkove-mapy-pre-deti!aid=381?fb_action_ids=730379303668859&fb_action_types=og.likes

http://www.eduworld.sk/sk/co-sposobuje-nedisciplinovanost-deti!aid=349

http://www.2012rok.sk/wp/pedagogika-po-novom/21055-rodicia-vychovavaju-generaciu-narcistov

http://www.eduworld.sk/sk/klucom-k-vzdelanosti-deti-nie-su-skoly-ale-rodicia!aid=350

http://nataliablahova.blog.sme.sk/c/352476/Jirina-Prekopova-Podmienecna-laska-je-bezcenna.html?fb_action_ids=718641514826019&fb_action_types=og.likes&fb_ref=like_clanok_dole_blog

http://primar.sme.sk/c/4302150/som-dyslektik.html

http://www.cpppapma.sk/predskolak.html

http://www.logopedonline.cz/vady-reci.html

http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/27221/alfred-adler

Centrum AVARE