Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Separujeme odpad

Začíname so separovaním odpadu

Vážení rodičia, milí žiaci,

v  našej škole sa dejú významné zmeny. Máme zrekonštruovaný obvodový plášť a aj strechu, na druhom poschodí sú opravené aj triedy. Chceli by sme aby aj naši žiaci prispeli k tomu, aby sa v škole cítili dobre. Separáciou odpadu dokážeme znížiť ekologickú záťaž, ktorú naša škola produkuje. 

Nitrianska komunitná nadácia a firma Bramac  v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“ podporila náš projekt „Separujeme odpad“ vo výške 858 €. Tieto prostriedky sme využili na nákup separačných nádob, ktoré sa nachádzajú na chodbách na každom poschodí. Pri tejto príležitosti uskutočníme rovesnícke vzdelávanie, kde starší žiaci hravou formou budú učiť mladších spolužiakov ako správne separovať odpad. Veríme, že týmito aktivitami aspoň trošku prispejeme k ochrane životného prostredia. Je už len na žiakoch aby separačné nádoby využívali každodenne. Spolu to dokážeme!

Nitrianskej komunitnej nadácii a firme Bramac ďakujeme, že nám pomáhajú uskutočniť náš zámer.


 

-BOZ-