Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Testovanie

Testovanie 5 a 9

 

   I keď sa v šk.roku 2015/16 neuskutočnia žiadne významnejšie zmeny, výsledky v testoch majú zásadný význam pri prijímaní deviatakov na stredné školy, preto ho netreba podceniť.
  
     Žiaci budú písať test z matematiky a vyučovacieho jazyka papierovou alebo elektronickou formou. V praxi to znamená, že žiaci absolvujú okrem matematiky aj test zo slovenského jazyka.
    
     Samotné Testovanie 9 poskytne objektívne informácie o výkone žiakov pri výstupe z druhého vzdelávacieho stupňa ISCED2, rovnako umožňuje porovnanie výkonov jednotlivých žiakov a škôl, čím poskytne školám, rodičom i širokej odbornej verejnosti  spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.
     Nemenej dôležitý je fakt,  že: „Samotné Testovanie 9 slúži ako jedno z kritérií prijatia žiaka na strednú školu. Žiak, ktorý dosiahne v Testovaní 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý na vybranú strednú školu bez prijímacej skúšky“, pokračuje Kanovská.
     Objektívnosť priebehu testovania je zabezpečená činnosťou externého dozoru – v každej triede je počas testovania prítomný učiteľ z inej školy.
   
     Okrem klasického papierového testovania prebehne v našej škole i elektronické testovanie. Elektronické testovanie opäť prináša výhody pre žiakov oproti klasickému papierovému, a to najmä v možnosti mať prvotné informácie o výsledku testovania ihneď po jeho ukončení.
Školy dostanú výsledky svojich deviatakovv elektronickej forme na stiahnutie do svojich školských informačných systémov 29. apríla 2016. Najneskôr 20. mája 2016 budú školám zaslané oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.
Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 19. apríla 2016 v našej škole, a to pre tých žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne.

Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnili sa ho  žiaci 5. ročníka ZŠ.

 

Výsledky Testovanie 5/2015
Priemerná úspešnosť v % Matematika Slovenský jazyk a lit.
Slovensko 62 66,6
ZŠ kniežaťa Pribinu 74 78,2