Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Výchovný poradca informuje Žiaci prijatí na SŠ Duálne vzdelávanie

Výchovný poradca

Žiaci prijatí na SŠ

Žiaci, ktorí odišli na stredné školy:

 

 

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

17

-

-

5

45

67

 

 

V školskom roku 2016/2017 ukončilo školu 67 žiakov z dôvodu odchodu na stredné školy:

 

 

Gym 8.roč

Gym 5.roč

Súkr OA 5.roč.

Gym 4.roč

SOŠ/SPŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

22

8

1

14

29

0

0

0

74

prijatí

17

6

1

14

29

0

0

0

67

% úspešnosti

77

75

100

100

100

0

0

0

91