Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Výchovný poradca informuje Žiaci prijatí na SŠ

Výchovný poradca

Žiaci prijatí na SŠ

Žiaci, ktorí odišli na stredné školy:

 

 

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

17

-

-

5

45

67

 

 

V školskom roku 2016/2017 ukončilo školu 67 žiakov z dôvodu odchodu na stredné školy:

 

 

Gym 8.roč

Gym 5.roč

Súkr OA 5.roč.

Gym 4.roč

SOŠ/SPŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

22

8

1

14

29

0

0

0

74

prijatí

17

6

1

14

29

0

0

0

67

% úspešnosti

77

75

100

100

100

0

0

0

91