Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Výchovný poradca informuje Žiaci prijatí na SŠ Duálne vzdelávanie

Výchovný poradca

Výchovný poradca informuje

PaedDr. Katarína Benciová - výchovný poradca

Infobrožúra : http://www.minedu.sk/infobrozura-zo-skoly-do-zamestnania/

 

Kontakt: katka.benciova@gmail.com


 

Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov: štvrtok 11.00 – 14.00 hod.

 

Prechod žiakov zo základnej na strednú školu - dôležité termíny:

19. 2. 2016 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 
30. 3. - 15. 4. 2016 - talentové skúšky
 
10. 4. 2016 - zákonný zástupca podáva prihlášky na ostatné študijné a učebné odbory stredných škôl
 
6. 4. 2016 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov - T9
 
9. 5. 2016 -  1. kolo - 1. termín prijímacích pohovorov / vrátane 8 - ročných gymnázií /
 
12. 5. 2016 -1. kolo - 2. termín prijímacích pohovorov / vrátane 8 - ročných gymnázií /
 
21. 6. 2016 - 2. kolo prijímacích pohovorov

 

Výchovný poradca:

- sa zameriava na otázky profesijnej orientácie, konzultačno – poradenská činnosť pre žiakov a rodičov, riešením otázok, ktoré vznikajú pri výbere stredných škôl,

- zabezpečuje informovanosť žiakov a rodičov o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách,

- v spolupráci so zástupcami stredných škôl organizuje prezentáciu študijných a učebných odborov a duálneho vzdelávania,

- oboznamuje o všetkých aktuálnych zmenách v prijímacom  konaní,

- spolupracuje s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva v otázkach výchovy a prevencie,

- pracuje s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami,

- pomáha žiakom s poruchami učenia a správania začleniť sa do kolektívu, resp. adaptovať sa na nové prostredie.

 

Zdroje o stredných školách:

www.svsmi.sk                                                    

www.svetprace.sk

www.povolania.eu   

www.strednaskola.sk

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách: „Ako na stredné školy?“ a

„Sprievodca neštátnymi školami“ :  http://www.cvtisr.sk/.

Portál „Mapa regionálneho školstva“ :  http://mapaskol.iedu.sk.