Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

                                                             


 

Potvrdenie o návšteve školy: Potvrdenie_o_navsteve_skoly.pdf

Komisionálne skúšky:

Žiadosť o komisionálne preskúšanie: Ziadost_o_komisionalne_preskusanie.pdf

Plnenie povinnej školskej dochádzky:

Žiadosť o prijatie žiaka:  Ziadost_o_prijatie_ziaka(1).pdf

Odhlásenie žiaka zo školy:  Odhlasenie_ziaka_zo_skoly.pdf

Uvoľnenie žiaka zo školy:  Uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf

Smernica školy o uvoľnovaní a ospravedlňovaní žiaka: smernica_o_ospravedlnovani_ziakov.pdf

Odklad povinnej školskej dochádzky:

Odklad povinnej školskej dochádzkyOdklad_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

Hmotná núdza:

Žiadosť o znížení alebo odpustení príspevku do ŠKD a poplatkov za ŠJ: ziadost_zakon_zastupcu_o_odpusteni_prispevku.doc

Hmotná núdza: Hmotná_núdza_VYHLÁSENIE.doc

Telesná výchova:

Návrh na oslobodenie od povinnej  telesnej výchovy navrh_na_oslobodenie.pdfˇ

Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy: ziadost_o_oslobodenie_od_povinnej_telesnej_vychovy.doc

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky:

Žiadosť o štúdium v zahraničí:  Ziadost_o_studium_v_zahranici.pdf

Štúdium v zahraničí - žiadosť o preskúšanie:  Studium_v_zahranici_ziadost_o_preskusanie.pdf

Individuálne vzdelávanie:

Žiadosť o indiv. štúdium: Ziadost_o_individualne_studium.pdf

Individuálne začlenenie:

Žiadosť o IZ.doc Ziadost_o_individualne_zaclenenie.pdf

Žiadosť o zrušenie IZ.doc Ziadost_o_zrusenie_individualneho_zaclenenia.pdf

Centrum voľného času:

Žiadosť o odhlásenie z CVČ.doc  Ziadost_o_odhlasenie_CVC.pdf