Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

                                                             


 

Potvrdenie o návšteve školy: Potvrdenie_o_navsteve_skoly.pdf

Komisionálne skúšky:

Žiadosť o komisionálne preskúšanie: Ziadost_o_komisionalne_preskusanie.pdf

Plnenie povinnej školskej dochádzky:

Žiadosť o prijatie žiaka:  Ziadost_o_prijatie_ziaka.pdf

Odhlásenie žiaka zo školy:  Odhlasenie_ziaka_zo_skoly.pdf

Uvoľnenie žiaka zo školy:  Uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf

Smernica školy o uvoľnovaní a ospravedlňovaní žiaka: smernica_o_ospravedlnovani_ziakov.pdf

Odklad povinnej školskej dochádzky:

Odklad povinnej školskej dochádzkyOdklad_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

Hmotná núdza:

Žiadosť o znížení alebo odpustení príspevku do ŠKD a poplatkov za ŠJ: ziadost_zakon_zastupcu_o_odpusteni_prispevku.doc

Hmotná núdza: Hmotná_núdza_VYHLÁSENIE.doc

Telesná výchova:

Návrh na oslobodenie od povinnej  telesnej výchovy navrh_na_oslobodenie.pdfˇ

Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy: ziadost_o_oslobodenie_od_povinnej_telesnej_vychovy.doc

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky:

Žiadosť o štúdium v zahraničí:  Ziadost_o_studium_v_zahranici.pdf

Štúdium v zahraničí - žiadosť o preskúšanie:  Studium_v_zahranici_ziadost_o_preskusanie.pdf

Individuálne vzdelávanie:

Žiadosť o indiv. štúdium: Ziadost_o_individualne_studium.pdf

Individuálne začlenenie:

Žiadosť o IZ.doc Ziadost_o_individualne_zaclenenie.pdf

Žiadosť o zrušenie IZ.doc Ziadost_o_zrusenie_individualneho_zaclenenia.pdf

Centrum voľného času:

Žiadosť o odhlásenie z CVČ.doc  Ziadost_o_odhlasenie_CVC.pdf