Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt Comenius

V dňoch 12. – 16. mája 2014 sa v rámci projektu Comenius uskutočnilo ďalšie, v poradí už tretie stretnutie partnerských škôl, tentokrát u nás, na Slovensku.

29 detí a 10 dospelých návštevníkov z 5 krajín začalo postupne prichádzať do Nitry v pondelok 12. mája. Vítali ich p. riaditeľka I. Miková, p. zástupkyňa K. Farkašová a koordinátor projektu V. Ďuriš, ktorí zároveň zabezpečovali ubytovanie pre všetkých zahraničných hostí – žiaci v rodinách niektorých našich žiakov a pedagógovia v hoteli OKO.

Po tom, ako sa žiaci rozišli do hosťujúcich rodín, nasledovala spoločná večera pedagógov v hoteli OKO, spojená s krátkou pracovnou poradou, kde boli orientačne oboznámení s  programom  nasledujúceho týždňa.

V utorok 13. mája, v ranných hodinách prišli všetci zahraniční návštevníci do našej školy, kde sme ich privítali tradične po slovensky – chlebom a soľou. Potom nasledoval príhovor pani riaditeľky a po ňom krátky kultúrny program – slovenský ľudový tanec v podaní našich žiakov.

Ďalším bodom programu bola prehliadka priestorov našej školy a po jej skončení sme sa všetci presunuli na Mestský úrad v Nitre, kde sme sa stretli s primátorom mesta, Jozefom Dvončom. Primátor vo svojom príhovore privítal všetkých návštevníkov a v krátkosti informoval o našom meste.

Potom nasledovala pracovná časť stretnutia – prezentácie kultúrneho a prírodného dedičstva. Každá krajina mala pripravenú powerpointovú prezentáciu o kultúrnom a prírodnom dedičstve svojho mesta a regiónu a zástupcovia žiakov každej školy ju predstavili vo francúzskom alebo anglickom jazyku.

Na utorkové popoludnie a ostatné dni sme pripravili pre našich hostí zaujímavý program. V utorok sme navštívili  Zubriu oboru v Lovciach a Arborétum v Mlyňanoch. V stredu dopoludnia nasledovala prehliadka mesta Nitry, Nitrianskeho hradu, kazematov, Diecéznej knižnice a parku na Sihoti.  V popoludňajších hodinách sme sa odviezli do Topoľčianok, kde sme si prezreli kaštieľ a zámocký park. Po návrate sme ešte absolvovali výstup na Kalváriu, odkiaľ sme mali možnosť sa pokochať nádherným výhľadom na celé mesto. Vo štvrtok bola na programe návšteva nášho hlavného mesta – Bratislavy a plavba loďou po Dunaji na Devín.

V piatok 16. mája, sa všetci zahraniční návštevníci rozlúčili s pedagógmi našej školy aj so svojimi hosťujúcimi rodinami a postupne opúšťali mesto Nitra.

Pripravený program sa všetkým páčil a stretol sa s veľmi  pozitívnou odozvou. Jediným negatívom celého týždňa bolo nepriaznivé počasie. Všetky navštívené miesta by určite zanechali oveľa lepší dojem, keby si ich naši hostia prezerali spoza slnečných okuliarov a nie spod dáždnika, napriek tomu veríme, že sa všetci vracali domov plní pekných zážitkov a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v poľskom Konine.

Do galérie Projekt Comenius - Slovensko boli pridané fotografie.

-Katka Benciová -