Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt Comenius

O projekte...

 

Projekt

„Le tour de l’Europe avec Jules Vernes et nos amis les

partenaires.“

v rámci Programu celoživotného vzdelávania,

Školské partnerstvá Comenius.


             Základná škola kniežaťa Pribinu sa neustále usiluje o získanie projektov, ktoré rozvíjajú jazykové vyučovanie v škole. Vynikajúcim úspechom je účasť na medzinárodnom projekte v rámci programu Comenius.

Náš projekt sa zameriava na integráciu,  spolupôsobenie a spolunažívanie prisťahovalcov v kontexte rôznych kultúr a jazykov v tej istej krajine. Školy svojou aktívnou participáciou na spoločnom projekte si tak kladú za cieľ šíriť kultúrne a jazykové povedomie v kontakte s inými európskymi krajinami.

Žiaci, ktorí sa zúčastnia výmeny, budú môcť osobitným spôsobom spoznať zahraničnú krajinu, kultúru, zvyklosti, školský systém. Zároveň veríme, že účasťou na projekte otvoríme  brány ďalšej spolupráce  medzi žiakmi zúčastnených škôl.

Projekt umožňuje učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu, precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka.

V období od 1. augusta 2013 do 31. júla 2015 realizuje naša škola 24 medzinárodných mobilít.

Účastníkom projektu, okrem našej školy, je ďalších 5 európskych škôl.

Partneri:

  • CEIP Asdrúbal, Lo Campano -Cartagena, Španielsko
  • Agrupamento de Escolas de Colmeias, Colmeias-Leiria, Portugalsko
  • Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon, Szeged, Maďarsko
  • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Konin, Poľsko
  • Hudaverdi Aydin Ortaokulu, Yalova, Turecko
  • Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra, Slovensko

 

Účastníci projektu budú riešiť individuálne úlohy:

Španielsko – koordinácia projektu, vytvorenie viacjazyčného časopisu, ktorý skompletizujú žiaci pri každej návšteve.

Turecko – kompilácia prezentácií Power Point zo všetkých partnerských škôl.

Poľsko – kompilácia informácií a čiastkových prác pri kompletizácii turistického sprievodcu.

Slovensko – vytvorenie fotoalbumu zo všetkých zahraničných návštev

Portugalsko – vytvorenie a správa webstránky projektu.

Maďarsko – koordinácia divadelnej hry a vytvorenie evalvačného hárku pre bilanciu úspechov a problémov realizácie projektu.

Žiaci budú zapojení do každej z realizačných fáz projektu:

Prípravná fáza do prvého stretnutia zahŕňa vyhotovenie viacjazyčného časopisu ako modelu pre ostatných partnerov, návrh rubrík a obsahu webstránky, spustenie informačnej kampane o európskych projektoch so zameraním sa na projekt Comenius.

Realizačná fáza bude obsahovať doplnenie časopisu, spracovanie a prezentáciu informácií o národnom dedičstve (Power Point, degustácie, dvojjazyčný turistický sprievodca...), komunikáciu a vzájomné výmeny názorov na diskusnom fóre webstránky, sociálnych sieťach, vyhotovenie článkov pre miestnu tlač...), aktívnu účasť na školských exkurziách (interview, ankety), organizáciu návštev (informačné nástenky o projekte na školách, pohostenie zahraničných partnerov).

Bilancia projektu bude zameraná na organizáciu večierku, na ktorý bude pozvaná aj širšia školská komunita (rodičia žiakov, učitelia, vedenie školy...) a kompiláciu informácií (prezentácie o národnom dedičstve, divadelná hra, najlepšie momenty z návštev, prezentácia fotoalbumu...).

Prvé stretnutie : Španielsko  21.- 25.10.2013

Na prvom stretnutí nás budú reprezentovať žiaci Viktória Macková a Alexander Kelemen, žiaci 9.ročníka, ktorí si pripravili prezentácie o našej škole a meste Nitra.

Prezentácie:

http://sdrv.ms/16j0sQf

http://sdrv.ms/1a8i6qV

 

-Iveta Miková - riaditeľka školy -