Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Šach

Správy o činnosti

Správa o činnosti CVČ v šk. roku 2016/17 – šachový krúžok

V školskom roku 2016/17 začal pracovať pod CVČ ZŠ kniežaťa Pribinu šachový krúžok. Svoju činnosť začal až v novembri 2017, z dôvodu rekonštrukčných prác v ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra. Do krúžku sa zapojilo 20 žiakov školy. Počas roku sme zaznamenali pokles o 3 žiakov. Jeho činnosť je rozdelená na pravidelnú, príležitostnú a prázdninovú.

Pravidelná činnosť šachového krúžku spočíva v tréningoch 2 x 1,5 hod. týždenne, pod vedením trénera Ľubomíra Hlavinu, prvoligového hráča AŠK Nitra.

Príležitostná činnosť šachového krúžku je zameraná na organizáciu podujatí (turnajov), účasťou na turnajoch organizovaných SŠZ, klubmi.

V školskom roku sa naši žiaci zúčastnili niekoľkých turnajov:

- školské kolo Majstrovstiev ZŠ, Nitra

- okresné kolo Majstrovstiev ZŠ, Nitra

- vianočný turnaj, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra

- 5.liga B11 SŠZ

- FIDE Open  O pohár NRŠA, Nitra

- Open Cetín FIDE Rapid, Veľký Cetín

- GPX SŠZ – O pohár kniežaťa Pribinu, Nitra

- M SR  rapid šachu, Ružomberok

 

Do týchto turnajov sa zapojili členovia šachového krúžku CVĆ, kde najlepšie výsledky dosahovali Natan Lacsný, Samuel Piroška, Patrik Gašpar, Samuel Palka, Samuel  šupa, Tomáš Tóth.

V ďalšom období sa chceme zamerať na zdokonaľovanie získaných vedomostí a skúseností z turnajov a rozvíjať členskú základňu zapojením širšieho okruhu detí nielen zo ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra, ale aj ostatných škôl na území mesta Nitry.

Chceme sa zamerať aj na prázdninovú letnú činnosť, kde plánujeme osloviť deti na zmysluplné trávenie voľného času počas letných prázdnin.

V školskom roku 2017/18 sa plánujeme zapojiť do väčšieho počtu turnajov a osloviť žiakov nitrianskych škôl.

- Piroška -