Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Výsledky Dokumenty Pozvánka Hodnotiaca správa za CvČ Poďakovanie škole Nábor žiakov na volejbal CVČ

Hodnotiaca správa za CvČ

Školský rok 2013 / 2014.

     Centrum voľného času funguje na ZŠ kniežaťa Pribinu od roku 2013, dovtedy bol názov Školské stredisko záujmovej činnosti.

 Za obdobie svojej pôsobnosti vyšlo z tohto krúžku viacero žiakov, ktorí úspešne pôsobia v mládežníckych družstvách VK Ekonóm SPU Nitra.

V šk.roku 2013/2014 vedú volejbalový krúžok dvaja tréneri :

Daniel Oravec – držiteľ licencie A, zároveň tréner extraligového družstva mužov

Daniel Mikušovič – držiteľ licencie B, zároveň tréner extraligového družstva juniorov a aktívny hráč extraligy mužov

     Na začiatku školského roku sa uskutočnil nábor žiakov do volejbalového krúžku, kde sa v rámci 2 ukážkových tréningov, do ktorých boli zapojení hráči extraligového družstva mužov vybralo celkove 60 žiakov.

Počet žiakov na volejbale je momentálne 57, z toho 37 chlapcov a 20 dievčat.    

Prihlásení žiaci boli rozdelení do 2 tréningových skupín podľa veku.

  1. Prvú skupinu, ktorej tréningový proces prebieha v dňoch utorok a štvrtok, boli žiaci I. stupňa v celkovom počte 25, z toho 14 chlapcov a 11 dievčat.

     Cieľom športovej prípravy v tejto skupine je vybudovať u žiakov všestranný pohybový základ a osvojenie si základných loptových zručností – hádzanie a chytanie lopty na mieste, v pohybe a po pohybe. Zároveň využívame senzitívne obdobia na rozvoj pohybových schopností a to hlavne formou základnej gymnastiky, pohybových hier a štafetových súťaží. Pri týchto súťažiach rozvíjame aj súťaživosť a snažíme sa upevňovať u žiakov záujem o šport  všeobecne, s malými prvkami volejbalu, ktoré deti veľmi obľubujú.

  1. V druhej skupine sú zaradení žiaci II. Stupňa v počte 32, z toho 23 chlapcov a 9 dievčat. Tréningy prebiehajú 2x týždenne v pondelok a stredu.

     Základný dôraz pri tejto skupine kladieme na všestrannosť prípravy a formovanie pozitívneho vzťahu k športovej príprave vo volejbale.Cieľom športovej prípravy je  nácvik základných herných činností jednotlivca, ktoré sú z hľadiska techniky a neskôr aj taktiky najťažšie z kolektívnych loptových hier. Popri nácviku týchto herných zručností sa venujeme aj rozvoju pohybových schopností s dôrazom na rýchlostné a koordinačné schopnosti.

     Žiakov z tejto skupiny sme prihlásili aj do súťaže v MIDI volejbale, ktorý sa hrá s upravenými pravidlami na ihrisku 14 x 7 metrov.  Vytvorili sme 2 štvorčlenné družstvá, kde má šancu hrať každý žiak tejto skupiny, keď preukáže na tréningoch svoje schopnosti. Celkove je prihlásených 10 družstiev a naše dve družstvá /

  1. „A“družstvo - tvoria žiaci, ktorí chodia na volejbal dlhšie obdobie
  2. „B“družstvo  – tvoria žiaci, ktorí chodia na volejbal 6 mesiacov .

 

9. marca 2014 sa žiaci zúčastnili prvého turnaja, ktorý sa konal v Púchove.„A“ družstvo si počínalo veľmi dobre a z 5-ich zápasov 3 x vyhrali, 2 x remizovali a iba jeden krát prehrali. Chlapci ukázali, že už niečo z volejbalu vedia a iba stratou koncentrácie prišli k chybám, ktoré ich stáli víťazstvá.

„B“ družstvo vyhralo 2x. Nakoľko ich doba prípravy bola krátka a bolo to ich prvé stretnutie so súťažným volejbalom, boli nervózny, ale postupne sa začali volejbalom baviť. Ukázali, že majú chuť hrať volejbal a víťazstvá časom určite prídu.

Žiakov čakajú tri turnaje :  13.4. – Komárno,  4.5. –   Nitra,  18.5. - Prievidza

Veríme, že škola v spolupráci s VK Ekonóm SPU Nitra bude aj naďalej vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj volejbalu, čo sa neskoršie prejaví v dobrej reprezentácii školy, volejbalového klubu a mesta Nitry.

 

V Nitre, 18. marec 2014

                                                                                                      Daniel Oravec  a Daniel Mikušovič