Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

O projekte Pokračovanie projektu.... Záverečné hodnotenie Bružúra pre partnerov Hosťovská rodina Educate 5.– 9.2.2018 Educate 4.-8.2.2019

Educate 5.– 9.2.2018

  V dňoch 5 – 9. februára 2018 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia, v spolupráci s organizáciou AIESEC.  Školu navštívili 3 zahraniční študenti: Breno Izidoro Domingos z Brazílie, Larissa Barbosa Marques z Brazílie a Kuttubaev Samat Shumkarbekovich z Kyrgyzstanu.

Ich prítomnosť na škole bola veľkým prínosom a originálnym spestrením hodín anglického jazyka. Žiaci dostali možnosť  overiť si svoju úroveň angličtiny v praxi, obohatiť a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti, vyskúšať si využívanie anglického jazyka v reálnom živote, v prirodzenej komunikácii.

Projekt tiež znamenal pre žiakov rozšírenie vedomostí z viacerých iných predmetov – geografie, histórie, biológie, a z hľadiska multikultúrnej výchovy im poskytol všeobecný prehľad o kultúre, školstve, športe, gastronómii, národných zvykoch a tradíciách a spôsobe živote obyvateľov jednotlivých krajín. To všetko prostredníctvom zaujímavých a pútavých  multimediálnych prezentácií a rôznych interaktívnych aktivít.

Výučba prebiehala počas celého týždňa na hodinách anglického jazyka. Do projektu boli zapojení žiaci ročníkov 6. – 9. a vyučujúci ANJ, ktorým sa naskytla výnimočná príležitosť vidieť svojich žiakov v reálnych komunikačných situáciách, čo neraz odhalilo, že aj inak slabší žiaci sa dokážu zapojiť a pohotovo sa vynájsť pri dorozumievaní sa s cudzincami.

Na všetkých hodinách vládla veľmi príjemná priateľská atmosféra.  Stážisti boli veľmi milí, ústretoví, dokázali zvoliť vhodný prístup k žiakom a zaujať ich. Boli vždy veľmi dobre a zodpovedne pripravení, ale v prípade potreby dokázali improvizovať a flexibilne sa prispôsobiť novovzniknutej situácii.

Ich pôsobenie na škole, ako aj celý projekt hodnotíme veľmi kladne. Mnohým žiakom to pomohlo uvedomiť si dôležitosť ovládania cudzích jazykov a bolo to pre nich pozitívnou motiváciou.

Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí účasť v podobnom projekte zopakovať.

PaedDr. Katarína Benciová, vedúca PK CJ