Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

O projekte Pokračovanie projektu.... Záverečné hodnotenie Bružúra pre partnerov Hosťovská rodina Educate 5.– 9.2.2018 Educate 4.-8.2.2019

Hosťovská rodina

Hosťovské rodiny zohrávajú pre stážistu unikátnu úlohu v jeho spoznávaní
každodenného života na Slovensku. Zabezpečujú mu ubytovanie a všetko, čo k bývaniu potrebuje.

Nezabezpečujú mu stravu.

Privítajú stážistu u nich doma ako člena rodiny a na oplátku sa stážista zapája do každodenných aktivít
ako syn alebo dcéra rodičov. Rodina je zodpovedná za predstavovanie slovenskej kultúry stážistovi prostredníctvom starostlivosi, pochopenia a podpory.

Viac informácií nájdete v priloženej brožúre.

Informačná brožúra pre hosťovské rodiny: Informacna_brozura_-_Educate.pdf