Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Záverečné hodnotenie

Základná škola kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 949 01 Nitra

 

V dňoch 20. – 24. januára 2014 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia.  Školu navštívili 4 zahraničné študentky: Nilay Caliskan z Turecka, Adinda M P Fermana z Indonézie, Catherina Yu z Číny a Mariana de Arruda Miranda z Brazílie.

Ich prítomnosť na škole bola veľkým prínosom a originálnym spestrením hodín anglického jazyka. Žiaci dostali možnosť  overiť si svoju úroveň angličtiny v praxi, obohatiť a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti, vyskúšať si využívanie anglického jazyka v reálnom živote, v prirodzenej komunikácii.

Projekt tiež znamenal pre žiakov rozšírenie vedomostí z viacerých iných predmetov – geografie, histórie, biológie, a z hľadiska multikultúrnej výchovy im poskytol všeobecný prehľad o kultúre, školstve, športe, gastronómii, národných zvykoch a tradíciách a spôsobe živote obyvateľov jednotlivých krajín. To všetko prostredníctvom zaujímavých a pútavých  multimediálnych prezentácií.

Výučba prebiehala počas celého týždňa na hodinách anglického jazyka. Do projektu boli zapojení žiaci ročníkov 6. – 9. a vyučujúci ANJ.

Na všetkých hodinách vládla veľmi príjemná priateľská atmosféra.  Stážistky boli veľmi milé, ústretové, dokázali zvoliť vhodný prístup k žiakom a zaujať ich. Boli vždy veľmi dobre a zodpovedne pripravené, ale v prípade potreby dokázali improvizovať a flexibilne sa prispôsobiť novovzniknutej situácii.

Ich pôsobenie na škole, ako aj celý projekt hodnotíme veľmi kladne. Mnohým žiakom to pomohlo uvedomiť si dôležitosť ovládania cudzích jazykov a bolo to pre nich pozitívnou motiváciou.

Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí účasť v podobnom projekte zopakovať.

                                                                                      

 

PaedDr. Katarína Benciová, vedúca PK CJ