Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Pokračovanie projektu....

V dňoch 20.1. – 24.1. 2014 na našu školu zavítali študentky zo zahraničia, ktoré vrámci projektu Educate Slovakia – vzdelávajme Slovensko našim žiakom predstavili krajiny Turecko, Brazília, Indonézia a Čína. Žiaci mali možnosť spoznať, kultúru, zvyky, tradície a život v jednotlivých krajinách. Zároveň si mohli overiť aj svoju úroveň anglického jazyka pretože komunikácia prebiehala výlučne v tomto jazyku. Hodiny so zahraničnými študentkami boli výborným spestrením vyučovania. Projektu sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka našej ZŠ.   

Projekt bol realizovaný v spolupráci s AIESEC Nitra,  www.zahranicnestaze.sk

Do galérie Projekt Educate Slovakia 2014 boli pridané fotografie.

- Patrik Hrnko -