Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Aktivity krúžku VAP s INTERNETOM 2014/2015

Hra Čas dlhov  zaujala žiakov.....

Na krúžku Viac ako peniaze s Internetom, si žiaci vyskúšali náročné pravidlá nepredajnej hry Čas dlhov. Túto hru sme získali vďaka ochote p. Šperlíkovej - manažérke úseku marketingu a PR z M.B.A FINANCE http://www.mbaf.sk/sk/index.html . Hravou formou sa prakticky oboznámili s pojmami finančnej gramotnosti, ako pôžička, exekúcia, splácanie pôžičky a denné výdavky na domácnosť.

FOTO A VIDEO:  http://1drv.ms/1Ml0YfH

Beseda - Ako funguju banky, novinky.

Pozvanie na stretnutie so žiakmi krúžku Viac ako peniaze s Internetom, dňa 17. 2. 2015 prijala konzultantka programu Viac ako peniaze p. Nadežda Palušová z Bratislavy. Zaujímavo žiakom priblížila bankové produkty, moderné bankové nástroje a ich inovácie. Predviedla, ako funguje bezkontaktná platba, aké je zabezpečenie kariet a riziká používania. Ocitla sa v v paľbe otázok, čo bravúrne zvládla. Ďakujeme  a tešíme sa ďalšie stretnutia.

FOTO A VIDEO: http://1drv.ms/1KKHV2Q

-RUN-

Spomedzi všetkých prihlásených prác boli vybrané odbornou porotou práce tímov z našej školy: Čipáci, Magic, Future, Omega. Získali postup do prezenčného kola – finále.  http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=4824

Finále sa konalo 21. apríla 2015 v priestoroch Prvej stavebnej sporiteľne, Bajkalská 30, Bratislava. Počas dňa bolo pre všetkých pripravené občerstvenie a na záver obed (nápoj, polievka, hl. jedlo).

Víťazi celoslovenskej súťaže Bankomat nápadov 2015: http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=4832

Kategória základné školy

2. miesto

tím Magic | Natália Žáková a Lenka Lačná
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
učiteľ programu - Ivan Runák

 

3. miesto

tím Omega | Richard Džupina a Marko Špitalský
Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
učiteľ programu - Ivan Runák

 

Víťazom gratulujeme! Ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom finále.

Viac fotografií

Fotografie z Bratislavy  - Bankomat nápadov.

- run -

Preberanie certifikátov v programe Viac ako peniaze:   Do galérie VAP s Internetom - certifikáty boli pridané fotografie.

Dňa 9. 6. 2015 zavítal na krúžok Viac ako peniaze s internetom riaditeľ pobočky Prvej stavebnej sporiteľne p. Mgr. Mário Olach. Prezentáciou a besedou priblížil žiakom fungovanie bánk, ako investovať na finančnom trhu. Zodpovedal vodopád otázok o rodinnom hospodárení, o bankových kartách, o kapitálovom trhu. Tí najaktívnejší žiaci získali drobné darčekové predmety.

Do galérie Prezentácia s besedou - p. Mgr. Olach - riaditeľ pobočky PSS v Nitre boli pridané fotografie

- run -