Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Program VIAC AKO PENIAZE........

https://sway.com/NjQjEEem9C81JzFw

V programe Viac ako peniaze využívajú žiaci online učebnicu, ktorej obsah je spracovaný v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti. Prostredníctvom moderného vzdelávacieho portálu žiaci študujú jednotlivé kapitoly, zodpovedajú otvorené otázky a úlohy, riešia testy, hrajú sa finančné hry, diskutujú so spolužiakmi a učiteľom. Úspešným zvládnutím centrálneho výstupného testu získali v šk. roku 2015/2016 žiaci 8. ročníka  S. Dömöš, J. a M. Felber a M. Šebök certifikáty.